header.home link

"Biodiversiteitsverlies en klimaatverandering moeten samen aangepakt worden"

11 juni 2021

Het verlies aan biodiversiteit en de opwarming van de aarde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kan de strijd tegen beide alleen winnen als je ze samen aanpakt. Anders dreigen maatregelen tegen de ene nefast te zijn voor de andere. Dat zeggen vijftig biodiversiteits- en klimaatexperts die deelnamen aan een workshop gesponsord door het internationale biodiversiteitsforum IPBES en het internationale klimaatpanel IPCC.

Lees meer over:

De experts - er was geen Belg bij - stelden tijdens een virtuele workshop van vier dagen vast dat zowel het biodiversiteitsverlies als de klimaatopwarming het gevolg is van menselijke economische activiteiten, en dat ze elkaar versterken. Maar tot nu toe werden beide problemen te vaak apart aangepakt, en dat kan contraproductief werken.

Denk aan herbebossing met maar één soort, vaak exotische, bomen. Een maatregel om de klimaatverandering tegen te gaan, maar die de biodiversiteit allerminst ten goede komt. En hernieuwbare energie is een belangrijk instrument voor een beter klimaat, maar de experts wijzen erop dat die momenteel vaak afhankelijk is van mijnbouw, met een grote impact op de omgeving. Denk aan lithium en kobalt die gebruikt worden in batterijen van elektrische auto's.

"De sleutel tot een succesvol beleid", zo zeggen de experts, "is het klimaat, de biodiversiteit en de menselijke samenleving als een gekoppeld systeem behandelen." Ze duiden een reeks maatregelen aan die zowel de strijd tegen de klimaatopwarming als de biodiversiteit ten goede kunnen komen. Zo vormt het behouden en herstellen van ecosystemen zoals bossen, wetlands, graslanden en mangroves volgens hen "één van de goedkoopste en snelste natuurlijke maatregelen om de klimaatopwarming te beperken".

Technologie kan ook een positieve rol spelen, zeggen de experts nog. Windmolens op zee bijvoorbeeld, kunnen kunstmatige riffen vormen die goed zijn voor de mariene biodiversiteit.

Ze roepen voorts op om subsidies voor schadelijke activiteiten zoals overbevissing, ontbossing of overbemesting te schrappen. Er moet volgens hen ook meer ingezet worden op duurzame landbouw- en bosbouwpraktijken. “Het planten van grote oppervlakten van gewassen in monocultuur die gebruikt worden voor hernieuwbare energie is uit den boze”, klinkt het. Ook voedselverliezen moeten verminderd worden en de consumptie van plantaardige voeding moet toenemen.

Lees hier het rapport
IPBES-IPCC rapport

De experts zeggen dat de natuur sterk kan bijdragen om de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten, maar dat deze oplossing alleen effectief zal zijn als het kan voortbouwen op ambitieuze reducties van alle broeikasgasemissies die door de mens veroorzaakt worden. “De bodem en oceanen doen al veel – ze absorberen 50 procent van alle menselijke CO2-uitstoot, maar natuur kan natuurlijk niet alles”, klinkt het.

"Er zijn grondige veranderingen nodig in alle delen van de samenleving en de economie om het klimaat te stabiliseren, het biodiversiteitsverlies te stoppen en een weg uit te stippelen naar de duurzame toekomst die we willen", aldus Ana María Hernández Salgar, de voorzitster van IPBES. "Daarvoor moeten we ook beide crisissen samen aanpakken, op een complementaire manier."

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek