header.home link

Bijmengplicht biobrandstoffen kost 1 miljard aan de pomp

6 juni 2022

De verplichte toevoeging van biobrandstoffen aan de pomp brengt een meerkost van 1 miljard euro per jaar met zich mee voor de Belgische automobilisten. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Inter-Environnement Wallonie (IEW) waar L'Echo zaterdag over bericht.

Lees meer over:

Volgens beide milieuorganisaties brengt het gebruik van biodiesel ook een toename van de uitstoot van broeikasgassen met zich mee. Biodiesel bestaat namelijk voor een groot deel uit palmolie en soja, die gepaard gaan met ontbossing en bodemverandering.

Beide milieuorganisaties roepen dan ook op tot het gebruikmaken van de maximale flexibiliteit die door de Europese wetgeving wordt toegelaten. Zo is het mogelijk om het percentage biobrandstoffen te verlagen indien er geen biobrandstoffen worden gebruikt die geproduceerd zijn uit voedselgewassen. "Op die manier kan het percentage biobrandstoffen zakken tot 1,75 procent in plaats van 10,45 procent waar België tegen 2030 op mikt", aldus Noé Lecocq van IEW.

"Wij zijn het eens om het gebruik van biobrandstoffen van de eerste generatie en biobrandstoffen die een groot risico op bodemverandering met zich meebrengen, te beperken", reageert Jean-Benoït Schrans van Energia, de sectororganisatie van onder meer de raffinage, distributie en opslag van energieproducten. "Maar de realiteit is ook dat ze dan vervangen zullen moeten worden door fossiele brandstoffen."

Energia betwist wel dat biobrandstoffen evenveel of meer uitstoot veroorzaken als fossiele brandstoffen. "HVO (met waterstof behandelde plantaardige olie, nvdr.), dat wordt gemaakt van afvalproducten, kan de uitstoot tot 90 procent verminderen in vergelijking met conventionele diesel", beweert Schrans.

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek