header.home link

Bevroren kip uit buitenland blijkt vaak een waterkieken

8 september 2015
De Economische Inspectie van de FOD Economie heeft eerder deze maand zijn jaarverslag gepubliceerd. In het lijvig rapport over in totaal 32.700 onderzoeken wordt ook verslag uitgebracht over inspecties van voedingswaren. Zo werden er vorig jaar 59 stalen genomen van kip en ander gevogelte, voornamelijk van bevroren kippenborstfilets. Uit de analyses bleek dat zes stalen meer water bevatten dan wettelijk toegelaten. Telkens ging het om bevroren kippenvlees dat afkomstig was uit derde landen of uit een andere EU-lidstaat.
Lees meer over:

De Economische Inspectie van de FOD Economie heeft eerder deze maand zijn jaarverslag gepubliceerd. In het lijvig rapport over in totaal 32.700 onderzoeken wordt ook verslag uitgebracht over inspecties van voedingswaren. Zo werden er vorig jaar 59 stalen genomen van kip en ander gevogelte, voornamelijk van bevroren kippenborstfilets. Uit de analyses bleek dat zes stalen meer water bevatten dan wettelijk toegelaten. Telkens ging het om bevroren kippenvlees dat afkomstig was uit derde landen of uit een andere EU-lidstaat.

Conform de Europese regels controleert de federale overheidsdienst Economie het watergehalte van zowel vers als bevroren vlees van kippen en ander gevogelte. De controles gebeuren zowel bij slachthuizen en uitsnijderijen als bij de groot- en kleinhandel. Zes van de 59 stalen die vorig jaar genomen werden, bevatten meer water dan wettelijk toegelaten. In één geval was de foutenmarge die bij de analyseresultaten wordt gehanteerd, ruim overschreden. Voor ongeveer anderhalve ton kippenvlees werd daarom een handelsverbod binnen de EU opgelegd.

De Economische Inspectie merkt op dat het telkens om bevroren kippenvlees ging dat afkomstig was uit derde landen of uit een andere EU-lidstaat. We citeren uit het jaarverslag: “In twee gevallen betrof het voorverpakte bevroren kippenbouten afkomstig van een buurland die in de rekken lagen bij een grote distributieketen. Alle andere gevallen hadden betrekking op kippenvlees bestemd voor verdere verwerking in de voedingsindustrie of de horeca. Geruststellend voor de consument is dat noch in 2014 noch in de voorbije jaren toegevoegd water is aangetroffen bij vers kippenvlees dat in de kleinhandel wordt verkocht.”

De vaststellingen die de Economische Inspectie deed, wijzen op frauduleuze praktijken door het toevoegen van water aan het vlees. Daar bestaan een aantal technieken voor: water injecteren in het vlees, het vlees vocht laten opslorpen of het voorzien van een ijslaag. Het resultaat is steeds hetzelfde: de afnemer en eindklant worden bedrogen en de marktpositie van bonafide bedrijven lijdt schade door dergelijke praktijken. De FOD Economie wisselt gegevens uit met het Voedselagentschap en met de douane om de trafiek van verdachte partijen op te sporen. “Voor 2015 zullen dezelfde inspanningen worden geleverd om deze frauduleuze praktijken een halt toe te roepen”, luidt het.

Meer info: Jaarverslag Economische Inspectie

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek