header.home link

Bemiddelaars bereikten akkoord na 2 dagen onderhandelen

16 maart 2017
Twee dagen hebben bemiddelaars Filip Fontaine en Jean-Francois Sneessens nodig gehad om de onderhandelingen tussen de Tiense Suikerraffinaderij en de bietentelersfederatie recht te trekken. “Het traject van de onderhandelingen is zo slopend geweest dat er heel wat wederzijdse irritaties waren ontstaan. We zijn erin geslaagd om de discussies te objectiveren en dankzij de goede wil van beide partijen zijn we relatief snel tot een akkoord kunnen komen”, verklaart Filip Fontaine aan VILT. De telers kunnen dus met een ondertekend contract in handen hun bieten zaaien.
Lees meer over:

Twee dagen hebben bemiddelaars Filip Fontaine en Jean-Francois Sneessens nodig gehad om de onderhandelingen tussen de Tiense Suikerraffinaderij en de bietentelersfederatie recht te trekken. “Het traject van de onderhandelingen is zo slopend geweest dat er heel wat wederzijdse irritaties waren ontstaan. We zijn erin geslaagd om de discussies te objectiveren en dankzij de goede wil van beide partijen zijn we relatief snel tot een akkoord kunnen komen”, verklaart Filip Fontaine aan VILT. De telers kunnen dus met een ondertekend contract in handen hun bieten zaaien.

Al ruim een jaar lopen de gesprekken tussen de Tiense Suikerraffinaderij en het Coördinatiecomité van de Planters van Haspengouw over de contractvoorwaarden voor het teeltseizoen 2017. Het initiële voorstel dat de Tiense Suikerraffinaderij, dat afhangt van het Duitse moederbedrijf Südzucker, zijn leveranciers voorlegde, kon op weinig begrip rekenen van de bietentelers en hun belangenverdedigers. Grootste struikelblok bleek de voorgestelde bietenprijs. Nadien volgden nog tal van onderhandelingen tussen beide partijen, maar de kloof bleek onoverbrugbaar.

Met de start van het seizoen voor de deur besloot het Coördinatiecomité dat namens de bietentelers met Tiense Suiker onderhandelt, in te binden en toch akkoord te gaan met het contractvoorstel van de Tiense suikerfabriek mits een viertal aanpassingen. Er werden onder meer “garanties voor de toekomst” gevraagd, wat de verbintenis van de suikerfabriek inhield om de onderhandelingen in de toekomst nooit rechtstreeks met de telers maar altijd met hun telersvereniging te voeren. Daarnaast wilden de telers dat er een prijsvork werd gehanteerd zoals dat in Duitsland het geval is en dat er betere afspraken werden gemaakt over de bietenpulp. Tot slot werd ook een gelijke behandeling van telers gevraagd wanneer de suikerfabriek meer bieten wil contracteren.

Ondanks het feit dat de producentenorganisatie al heel sterk had ingebonden, kwamen er ook deze keer van de kant van de Tiense Suikerraffinaderij geen toegevingen. De voorwaarden die de belangenverdedigers van de bietentelers stelden, werden verworpen en het overleg belandde eind februari in een complete impasse. De telersafgevaardigden maakten hun achterban duidelijk dat ze het contractvoorstel dat de suikerfabriek klaar had, niet mochten ondertekenen. Zonder interprofessioneel akkoord zou zoiets volgens de Europese regels voor beide partijen zeer nadelige gevolgen kunnen hebben.

Na aandringen van het Coördinatiecomité van de bietentelers stelden de regionale landbouwministers, Joke Schauvliege en René Collin, twee bemiddelaars aan. BelOrta-bestuurder Filip Fontaine en Jean-Francois Sneessens die gedurende 30 jaar aan het hoofd stond van bietenplantersfederatie CBB, kregen de taak beide partijen opnieuw rond de tafel te brengen en een interprofessioneel akkoord af te sluiten zodat de zaai van de suikerbieten kan starten zonder juridische zorgen. Op woensdag 15 maart kwam er dan eindelijk witte rook uit de onderhandelingskamer.

Fontaine en Sneessens kregen op twee dagen tijd gedaan waar de onderhandelaars al meer dan een jaar naartoe aan het werken waren. Toch willen ze hun rol in het hele verhaal niet overdrijven. “Beide partijen hadden al een hele weg afgelegd. Uiteindelijk waren het maar vier punten waarover nog een akkoord moest bereikt worden. Onze verdienste is dat wij de emotionaliteit uit het debat hebben kunnen halen en dat we in alle objectiviteit de laatste struikelblokken hebben kunnen ontmijnen”, vertelt Fontaine.

In een reactie aan persagentschap Belga laten de bietentelers echter weten dat ze niet echt tevreden kunnen zijn met het akkoord dat werd afgesloten met de Tiense Suikerraffinaderij. “De prijs die we dit seizoen krijgen voor onze bieten wordt berekend op basis van de marktprijs voor suiker. Die bedraagt momenteel 480 euro per ton en als dat zo blijft, zouden we ongeveer evenveel ontvangen als vorig jaar. De verwachting is dat die echter fors zal dalen. Er is evenwel afgesproken dat na afloop van de campagne met Sudzücker, het moederbedrijf van Tiense, nog gesproken wordt over een supplement dat een eventueel verlies voor een stuk zal compenseren", aldus Jean-Paul Vanelderen.

Omdat hetgeen de bietentelers uitbetaald krijgen nagenoeg volledig afhankelijk is van de evolutie van de suikerprijs, impliceert het akkoord voor de betrokkenen een groot risico dat de bietentelers onder de kostprijs zullen produceren. “Maar we stonden met de rug tegen de muur. Gelukkig is het een akkoord maar voor één jaar. Binnenkort starten de nieuwe onderhandelingen voor 2018”, aldus Vanelderen. Akkerbouwers kunnen nu het bietencontract voor 2017 ondertekenen dat zij van de Tiense Suikerraffinaderij ontvingen.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek