header.home link

België wél op schema voor reductie ammoniak tegen 2030

1 juli 2020
België zit wel op schema om de reductiedoelstellingen voor ammoniak tegen 2030 te behalen. Daarmee reageert Boerenbond op een rapport van de Europese Commissie waarin de nationale plannen tegen luchtvervuiling tegen het licht worden gehouden. Volgens de Commissie moet ons land nog een tandje bijsteken, maar dat klopt niet, zegt Boerenbond. De landbouworganisatie wijst erop dat het Luchtbeleidsplan nog niet was goedgekeurd op het moment dat het Europees rapport werd opgemaakt.

België zit wel op schema om de reductiedoelstellingen voor ammoniak tegen 2030 te behalen. Daarmee reageert Boerenbond op een rapport van de Europese Commissie waarin de nationale plannen tegen luchtvervuiling tegen het licht worden gehouden. Volgens de Commissie moet ons land nog een tandje bijsteken, maar dat klopt niet, zegt Boerenbond. De landbouworganisatie wijst erop dat het Luchtbeleidsplan nog niet was goedgekeurd op het moment dat het Europees rapport werd opgemaakt.

De Europese NEC-richtlijn die vier jaar geleden in werking trad, bepaalt de reductiedoelstellingen die de lidstaten moeten behalen tegen 2030 op vlak van uitstoot van vijf luchtverontreinigende stoffen. Het gaat om stikstofoxiden, zwaveldioxide, vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan, ammoniak en fijnstof. Met deze richtlijn wil de Europese Commissie de schadelijke impact van luchtvervuiling op de gezondheid bijna halveren tegen 2030.

In een eerste evaluatie van de nationale plannen van de lidstaten, ziet de Commissie dat nog heel wat lidstaten veel werk voor de boeg hebben. Globaal gezien krijgt ons land een goed rapport van de EU, maar in het rapport staat wel een waarschuwing voor ammoniak. De Commissie hekelde daarbij ook de gebrekkige leesbaarheid van het Belgische programma omdat alle doelstellingen zijn opgesplitst per gewest, met drie sets van maatregelen. Ook zou er onvoldoende toelichting zijn bij bepaalde projecties en bij de impact van bepaalde ingevoerd en geplande maatregelen.

Boerenbond weerlegt deze visie. “België zal de doelstelling om de ammoniakuitstoot met 13 procent te verminderen in vergelijking met referentiejaar 2005, wel halen”, aldus voorzitter Sonja De Becker. Ze wijst erop dat de Commissie geen rekening heeft gehouden met het Luchtbeleidsplan dat definitief werd goedgekeurd op 25 oktober 2019 en dus niet beschikbaar was op het moment dat Europa de gegevens verzamelde (1 april 2019).

“Een analyse van het rapport van de Europese Commissie, van het rapport van het Europees Milieuagentschap en van het National Air Pollution Control Programme (NAPCP) van België leert ons dat dit enkel ging over de projectie zonder bijkomend beleid en dat België in zijn NAPCP-rapport een projectie met bijkomend beleid heeft ingediend, dat verwijst naar het Luchtbeleidsplan. Dat plan was nog niet goedgekeurd op het moment dat ons land het NAPCP-rapport moest indienen en dus kon waarschijnlijk niet gerekend worden in de projectie zonder bijkomend beleid”, legt Boerenbond uit.

De landbouworganisatie verduidelijkt dat Vlaanderen in de projectie met bijkomend beleid in het NAPCP verwijst naar het Luchtbeleidsplan. Daarin wordt aangetoond dat de NEC-doelstelling voor ammoniak in 2030, zelfs via het Business-as-Usual-(BAU)-scenario en zonder de bijkomende voorgestelde maatregelen, zal gehaald worden.

"Het rapport van de Europese Commissie mag dan wel precies laten uitschijnen dat veel lidstaten, waaronder België, nog veel maatregelen moet nemen, maar ons land heeft deze bijkomende maatregelen al goedgekeurd in het Luchtbeleidsplan. Met het BAU-scenario toont België aan dat het zijn NEC-doelstellingen voor ammoniak in 2030 zal halen, zelfs zonder de bijkomende maatregelen die goedgekeurd zijn in het Luchtbeleidsplan", benadrukt De Becker.

De maatregelen waarover sprake in het Luchtbeleidsplan zijn onder meer de introductie van een elektronisch monitoringssysteem op luchtwassers in varkens- en pluimveestallen om de goede werking van deze wassers te verzekeren, het opleggen van een hogere minimale verwijderingsefficiëntie voor nieuwe luchtwassers, verstrengde voorwaarden voor emissiearme aanwending van mengmest op het land in combinatie met duidelijke constructievoorschriften en betere voorschriften voor het gebruik van ureum als kunstmest.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek