header.home link

AVP en corona hebben Belgische varkenshouders al 343,3 miljoen euro gekost

15 september 2021

De combinatie van Afrikaanse varkenspest en de coronapandemie heeft de Belgische varkenshouders al 343,3 miljoen euro gekost. Dat heeft de Vlaamse Producentenorganisatie Varkens (VPOV) becijferd. “Gemiddeld gaat het om 206.000 euro per bedrijf. Een ontluisterend bedrag”, zegt Bart Teuwen, coördinator van VPOV. De producentenorganisatie vraagt dat er dringend liquiditeiten verstrekt worden aan de sector, maar niet onder de vorm van overbruggingskredieten.

Eerder deze week zat Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) samen met vertegenwoordigers van de varkenshouders om de crisis in de sector te bespreken. “Naar aanleiding van dit overleg hebben wij één en ander doorgerekend om duidelijk in kaart te brengen welke verliezen onze varkenshouders in zijn totaliteit hebben geleden”, vertelt Teuwen. Hij wijst erop dat de huidige crisis het gevolg is van een combinatie van Afrikaanse varkenspest (AVP) en Covid-19. VPOV berekende dan ook de totale schade in de primaire sector, te starten in augustus 2018 (week 38), toen AVP werd vastgesteld bij everzwijnen in Wallonië, tot en met eind augustus dit jaar.

“In eerste plaats hebben we de schade berekend die veroorzaakt werd door de AVP-uitbraak in België”, aldus Teuwen. “Die komt neer op 6 euro per verkocht vleesvarken en 3 euro per verkochte big voor de periode van week 38 2018 tot en met de vaststelling van AVP in Duitsland begin september 2020. Het gaat om een periode van exact 2 jaar.” VPOV is dan gestopt met de berekening voor AVP omdat België sindsdien in dezelfde situatie terechtkwam als Duitsland.

De schade loopt nog elke dag op want de marktverstoring is nog steeds niet afgelopen

Bart Teuwen - Coördinator VPOV

Vervolgens werden de verliezen door beperkende coronamaatregelen in kaart gebracht. “Deze komen neer op 18 euro per verkocht vleesvarken en 3 euro per verkochte big voor de periode van 1 juli 2020 tem 31 augustus 2021”, aldus VPOV. De producentenorganisatie wijst dat de schade nog elke dag oploopt omdat de marktverstoring nog niet is afgelopen.

“Rekening houdend dat er 10 miljoen vleesvarkens en 1,4 miljoen – wat een grove inschatting is – Belgische biggen per jaar worden verkocht aan Belgische varkenshouders die de dieren afmesten, is AVP in België verantwoordelijk voor 128,4 miljoen euro schade. Het aandeel coronaschade bedraagt 214,9 miljoen euro. Deze twee bedragen samen geven een ontluisterend bedrag van 343,3 miljoen euro”, aldus de coördinator van VPOV. “Om het allemaal iets concreter te maken: ervan uitgaande dat 90 procent van de varkens geproduceerd worden op 1.500 bedrijven, is dit dus gemiddeld 206.000 euro per bedrijf.”

0

128.4 miljoen euro schade door AVP

0

214.9 miljoen euro schade door corona

Dringend nood aan liquiditeiten

VPOV heeft deze berekening in detail overgemaakt aan het kabinet van minister Crevits. “We kunnen alleen hopen dat de omvang van dit bedrag de rest van de keten en de Vlaamse regering ertoe aanzet om gepaste maatregelen in overweging te nemen”, stelt VPOV. “We roepen dan ook álle regeringspartijen op om samen met onze beroepsorganisaties dringend op zoek te gaan naar de contouren van een akkoord om de nodige liquiditeiten ter beschikking te stellen van onze noodlijdende varkensbedrijven. VPOV dringt er hierbij op aan om niet te kiezen voor de “gemakkelijkheidsoplossing van een overbruggingskrediet”.

Als er geen steun komt, gaan prachtige toekomstklare bedrijven binnenkort sneuvelen en heel kort erna de ganse sector

Bart Teuwen - Coördinator VPOV

“Indien er geen steun zou komen, gaan prachtige toekomstklare bedrijven binnenkort als eerste sneuvelen en heel kort erna de ganse sector. Verliezen zoals die nu gemaakt worden zijn gewoon niet vol te houden. Het uitstekende jaar 2019 was sowieso al héél wat minder voor ons dan voor onze concullega’s uit het buitenland. Daarenboven was de hoogconjunctuur van 2019 noodzakelijk om de verliezen in de periode 2014-2016 (naar aanleiding van de Ruslandboycot) aan te zuiveren. Dus een buffer was er niet. Bovendien moeten wij vaststellen dat onze collega’s in de dichtste buurlanden wel konden rekenen op een behoorlijke financiële coronacompensatie”, klinkt het.

VPOV benadrukt dat de varkensketen geen fout treft in de crisis die de sector treft, “noch voor wat betreft de Afrikaanse varkenspest, noch voor de uitbraak van AVP in een uithoek in de provincie Luxemburg”. “Ons businessmodel heeft gedurende lange tijd uitstekend dienst gedaan, maar ondertussen is het duidelijk dat dit de nodige bijsturing nodig heeft, maar in sé was het businessmodel niet verkeerd. Hoogstens gevoelig voor de combinatie van AVP in Duitsland en een coronapandemie”, aldus de producentenorganisatie. “Aan de bijsturing van ons businessmodel zijn we de komende jaren zeker bereid om aan te werken, met z’n allen. Maar eerst moet er een antwoord geformuleerd worden op de dringende nood aan liquiditeiten op onze varkensbedrijven.”

Bron: Eigen verslaggeving

In samenwerking met: VPOV

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek