header.home link

Amerikaanse lof voor Nederlands landbouwsysteem, maar ongeloof over beleid

20 december 2022

Het gerenommeerde Washington Post luidt de loftrompet over het Nederlandse land- en tuinbouwsysteem dat "toonaangevend is in de wereld". De Amerikaanse krant wijst op de klimaatuitdagingen en de oplossingen die Nederlandse innovaties hiervoor bieden. “Innovaties hebben in Nederland de waterconsumptie van gewassen sterk teruggeschroefd en de uitstoot van broeikasgassen teruggedrongen, terwijl ook het dierenwelzijn hoog op de agenda staat.” Het persagentschap Bloomberg wijst dan weer op het feit dat Nederland zijn vooraanstaande positie als tweede exporteur van agroproducten in de wereld opgeeft en voorrang geeft aan het natuurherstel. "Nederland wil niet langer tot 's werelds topexporteurs van landbouwproducten horen", klinkt het vol ongeloof.

Lees meer over:
nederlandlandbouwgrondwindmolen

“Geavanceerde technologie maakte van dit kleine land een belangrijke exporteur van voedsel: Nederland heeft de vooruitgang in verticale landbouw, zaadtechnologie en robotica gebruikt om een wereldwijd model te worden.” Zo luidde recent de titel van een artikel in Washington Post waarin de Amerikaanse krant een analyse maakt van het Nederlandse land- en tuinbouwsysteem. “Dat systeem geldt bij uitbreiding ook in Vlaanderen”, vertelde een trotse Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens eerder in december hierover tijdens een persconferentie van Boerennatuur.

Washington Post wijst erop dat Nederland – in oppervlakte vergelijkbaar met een kleine Amerikaanse staat – er ondanks zijn geringe omvang in geslaagd is om uit te groeien tot de grootste exporteur van landbouwproducten in de wereld na de Verenigde Staten. Ook in de export van landbouwtechnologie en food neemt Nederland een vooraanstaande plaats in. De krant wijst op Nederlandse innovaties zoals kweekvlees, verticale landbouw, zaadtechnologie en robotica in de melkveehouderij en oogstmachines. “Deze innovaties focussen op minder watergebruik en verlaagde koolstof- en methaanuitstoot."

Door hun beperkte oppervlakte en regenachtig klimaat zijn de Nederlanders volgens het Amerikaanse medium meesters in efficiëntie geworden en kan er in tijden van klimaatverandering veel van onze noorderburen geleerd worden. De vooraanstaande rol in voedselproductie komt volgens de krant ook terug in de aanwezigheid van grote, mondiale voedingsbedrijven in Nederland. “Vijftien van de twintig grootste agrovoedingsbedrijven hebben belangrijke onderzoekscentra in Nederland, denk aan Nestlé, Coca-Cola, Unilever, Cargill and Kraft Heinz."

VS vs NLJPG

Verschillende sectoren belicht

In het artikel komt onder andere Seed Valley aan bod. Dat is een groep bedrijven in Noord-Holland die samen het wereldwijde centrum van plantenveredelings- en zaadtechnologie vormt. Enza Zaden is daarbij een sprekend voorbeeld: het familiebedrijf groeide in drie generaties uit tot een toonaangevend zadenbedrijf met 2.500 medewerkers en aanwezigheid over de hele wereld. Jaap Mazereeuw, directeur van Enza Zaden vertelt in de Amerikaanse krant dat het bedrijf jaarlijks honderd miljoen dollar uitgeeft aan onderzoek en op jaarbasis 150 nieuwe variëteiten in groenten introduceert.

Ook komt de glastuinbouw, "waar gewasbeschermingsmiddelen bijna uitgeroeid zijn", uitvoerig aan bod en is er bovendien aandacht voor de veehouderij. Nederland is volgens Washington Post de grootste exporteur van vlees in de Europese Unie. De krant haalt het voorbeeld aan van Vion Food Group dat jaarlijks 15 miljoen varkens en 1 miljoen koeien slacht. “Vion gebruikt artificiële intelligentie om tekenen van dierenmishandeling op te sporen en te signaleren en om stress bij de dieren te minimaliseren”, aldus de krant die de vergelijking met de Verenigde Staten maakt: “In veel slachthuizen in de VS kunnen drukte en hoge geluidsniveaus de angst van de dieren vergroten, en dieren worden vaak gedood via elektrocutie, wat volgens veel deskundigen ethisch niet te verantwoorden valt.”

vionadriaens-slachthuis-1250

De Amerikaanse krant heeft ook aandacht voor de uitdagingen in de Nederlandse land- en tuinbouw en wijst onder andere op de energiecrisis die in de glastuinbouw vooral gevoeld wordt. “Maar ook de intensieve veehouderij wordt bedreigd. Deze zomer heeft de conservatieve regeringscoalitie besloten om de stikstofemissies tegen 2030 te halveren wat tot een dramatische reductie van de veestapel kan leiden.” Het is volgens de krant na de boerenopstanden tegen deze stikstofplannen onduidelijk waar het naartoe gaat in Nederland.

"Export opgegeven voor natuur"

Het Amerikaanse nieuwsagentschap Bloomberg, ziet dan weer dat Nederland zijn positie als exporteur van landbouwproducten te grabbel gooit. Volgens het persagentschap wil Nederland zijn vooraanstaande positie op het wereldtoneel opzeggen in ruil voor een nieuw landbouwmodel dat meer rekening zou houden met de natuur. Het nieuwsmedium doet deze uitspraken na een interview met Christianne van der Wal-Zeggelink, Nederlands minister voor Natuur en Stikstof. "Nederland wil niet langer tot de grootse exporteurs van landbouwproducten ter wereld behoren", kopt het nieuwsmedium vol ongeloof.

Nederland wil niet langer tot de grootse exporteurs van landbouwproducten ter wereld behoren

Bloomberg

Ook in dit nieuwsmedium is er aandacht voor de plannen van natuurherstel, reductie van de stikstofuitstoot en de boerenprotesten in reactie hierop. Nederland is volgens Bloomberg de tweede exporteur van landbouwproducten in de wereld, met een exportwaarde van 104,7 miljard euro in 2021. De vraag is hoe lang deze sterke positie behouden blijft. Van der Wal-Zeggelink merkt in het interview met Bloomberg op dat “exportcijfers geen doel zijn van de regering. Ons doel is het reduceren van emissies en natuurherstel.” Ze merkt ter nuancering van het economische belang van landbouw ook op dat 58 procent van de Nederlandse gronden voor landbouw bestemd zijn, maar dat slechts 1,3 procent van het nationaal inkomen gelinkt is aan landbouwproducten.

Bron: Washington Post / Bloomberg

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek