header.home link

Al 260 aardappeltelers volgen teelt via WatchITgrow

25 juli 2017
Al 260 aardappeltelers hebben zich ingeschreven voor het webplatform WatchITgrow. In totaal gaat het om 1.042 aardappelpercelen, goed voor 6.167 hectare. Via dit platform krijgen aardappeltelers doorheen het teeltseizoen voor de eigen aardappelpercelen snel en accuraat informatie over de toestand van hun gewassen, zoals de groei, de gezondheidstoestand en de ontwikkeling. Sinds begin juli is ook de Sentinel-2B satelliet operationeel waardoor er nu dubbel zoveel satellietbeelden beschikbaar zijn voor aardappelmonitoring.
Lees meer over:

Al 260 aardappeltelers hebben zich ingeschreven voor het webplatform WatchITgrow. In totaal gaat het om 1.042 aardappelpercelen, goed voor 6.167 hectare. Via dit platform krijgen aardappeltelers doorheen het teeltseizoen voor de eigen aardappelpercelen snel en accuraat informatie over de toestand van hun gewassen, zoals de groei, de gezondheidstoestand en de ontwikkeling. Sinds begin juli is ook de Sentinel-2B satelliet operationeel waardoor er nu dubbel zoveel satellietbeelden beschikbaar zijn voor aardappelmonitoring.

WatchITgrow is een webplatform dat door middel van een combinatie van verschillende soorten data zoals satellietbeelden, dronebeelden, weersgegevens, bodemgegevens en oogstvoorspellingsmodellen de Belgische aardappelproductie beter wil inschatten en duurzaam wil verhogen. Het platform werd in maart van dit jaar voorgesteld door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), VITO, CRA-W, ULg en Belgapom. Sinds 2014 werken deze initiatiefnemers samen aan modellen en gegevensinterpretatie om het platform gebruiksklaar te krijgen voor de aardappeltelers.

Zowel de Belgische aardappeltelers als de aardappelhandel en -verwerkers kunnen gebruikmaken van dit platform. Eén van de voordelen voor de teler is dat hij doorheen het teeltseizoen snel en accuraat informatie krijgt over de toestand van zijn gewassen, zoals de groei, de gezondheidstoestand, de ontwikkeling en de ruimtelijke variabiliteit. Die informatie kan de teler toelaten om gericht bespuitingen uit te voeren of meststoffen toe te dienen. Bovendien kan hij in de loop van het groeiseizoen ook de opbrengst per perceel en de oogstdatum inschatten.

Het platform biedt ook een belangrijke benchmark. Een aardappelteler kan de opbrengstschattingen van de eigen percelen vergelijken met andere percelen in de gemeente, provincie en de rest van Vlaanderen. Met die informatie kan een landbouwer dan bijvoorbeeld gaan onderzoeken waarom hij slechter scoort dan zijn buren. Een teler hoeft daarbij niet bang te zijn dat de informatie over zijn percelen zomaar te grabbel wordt gegooid voor iedereen. De individuele data op perceelsniveau kunnen enkel door hem geraadpleegd worden.

Het voordeel voor de handel en verwerkende industrie zit in het feit dat ze via de webapplicatie snel en gebruiksvriendelijk informatie krijgen over de groei van verschillende aardappelsoorten. Zij krijgen dus enkel informatie op macroniveau. Daarnaast kunnen ze ook de resultaten van staalnames voor opbrengst- en kwaliteitsbepaling ingeven in watchITgrow. Op die manier kunnen de gebruikers nagaan welk deel van het productiegebied de hoogste opbrengsten geeft of waar een bepaald aardappelras het goed of minder goed doet en wat de mogelijke oorzaak daarvan is.

Bij de lancering van WatchITgrow benadrukten de initiatiefnemers al dat het succes van het platform afhankelijk is van de input van de telers en de handel en verwerking. Voldoende landbouwers die deelnemen aan het systeem is cruciaal om betrouwbare voorspellingen over de oogst te kunnen doen. Om die reden wordt het webplatform het eerste teeltseizoen gratis aangeboden worden. Vanaf het tweede jaar zal het gebruik ervan betalend zijn, al is er nog geen uitsluitsel over de hoogte van het bedrag.

Meer informatie: WatchITgrow

In samenwerking met: Boerderij

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek