header.home link

Agribex legt focus op slim boeren en carbon farming

21 oktober 2021

Het internationaal landbouwsalon AGRIBEX staat dit jaar in het teken van koolstofopslag en precisielandbouw. De beurs gaat dit jaar door van 8 tot en met 12 december en ze verwachten er 90.000 bezoekers.

Fedagrim, de organisator van de beurs, wil volop de kaart van de innovatie trekken en inzichten aanreiken die de landbouw robuuster en duurzamer maken. Eerder al schreven we over de landbouwrobot van het Precision Scoring Team van de UGent die een prominente plaats zal krijgen. Smart Farming via datacollectie, ‘on the spot’-metingen en real time verwerking op de akker maken het mogelijk om steeds preciezer behandelingen af te stellen op de stand van het gewas, de plaagdruk en de toestand van de bodem. “Precisielandbouw raakt meer en meer ingeburgerd, het gaat hier nog om prototypes, maar we zien toch dat de evolutie nu veel sneller gaat dan voorheen”, zegt beurscoördinator Alain Vander cruys.

Naast precisielandbouw zal ook carbon farming een prominente plek krijgen op de beurs, en aan bod komen in verschillende symposia. Om het potentieel te tonen van een landbouw met een ecologische lagere footprint stelde  Agribex dit jaar haar programma voor op het melkveebedrijf van Kris en Ginny Heirbaut in Temse. Het dynamische koppel werd bekend via Boer zkt. Vrouw en ze kozen er bewust voor om over te schakelen op een circulaire bedrijfsvoering.

Algen

 De boerderij bouwde bewust het aantal koeien en de melkproductie af. "We hebben vandaag 70 koeien in de stallen en produceren op jaarbasis zo'n 490.000 liter melk", stelt Kris Heirbaut. "Een gesloten kringloop en hoogproductieve Holsteiner-koeien gaan niet samen. We moeten onze mestafzet beheersbaar houden en dus hebben we dit afgestemd op ons bedrijf. De biogasinstallatie die we gebouwd hebben, is afgestemd op het aantal dieren. Onze Holsteiners kruisen we in met Fleckvieh en Brown Swiss om de langleefbaarheid te verhogen."

Maïs is compleet uit ons teeltplan verdwenen en Amerikaanse soja kopen we niet in. We werken nu met grasklaver en kruidenmengels. Bodembewerking wordt geminimaliseerd en we zijn op één perceel beginnen experimenteren met bomenrijen.

Kris Heirbaut - Melkveehouder

De Heirbauts willen nu nog een stap verder gaan en de CO2 van hun biogasinstallatie afvangen om algen mee te kweken: "Met de steun van VLIF en het Innovatiesteunpunt heeft een Duitse constructeur voor ons een algeninstallatie ontworpen waarmee we tussen de 30 en 36 ton CO2 afvangen kunnen verwerken tot plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie. Daarmee kunnen we ons CO2-uitstoot van onze biogasinstallatie al voor de helft verminderen.”

Carbon credits

De rest van hun CO2-uitstoot willen ze afvangen via carbon farming en agroforestry: “Maïs is compleet uit ons teeltplan verdwenen en Amerikaanse soja kopen we niet in. We werken nu met grasklaver en kruidenmengels. Bodembewerking wordt geminimaliseerd en we zijn op één perceel beginnen experimenteren met bomenrijen. Bio zijn we niet, ook gangbare boeren kunnen op 98% van het Vlaamse landbouwareaal met een lage ecologische footprint werken.”

AGRIBEX vindt dat landbouwers vergoed moeten worden als ze dergelijke inspanningen leveren. "De landbouw is een belangrijke economische activiteit en een deel van de oplossing voor het klimaatprobleem", stelt Tim Aerts, voorzitter van het beurscomité. "Uiteraard moeten deze inspanningen naar waarde geschat worden. Carbon farming is een onderdeel van de Green Deal en van de Farm-to-Fork strategie van EU-commissaris Timmermans. Het kan niet dat de boer zijn inkomen aangetast ziet door een afbouw van zijn activiteiten omwille van die Green Deal, inspanningen levert om die klimaatambities te helpen realiseren en daar dan niet eens voor vergoed wordt."

Tijdens de beurs zal daarom een internationale conferentie doorgaan met de titel “Incentivising Carbon Farming”, waarop een aantal vakorganisaties zoals Boerenbond, Inagro, Bionext en ZLTO het verdienmodel achter koolstoflandbouw willen scherp stellen. . "Je zou ook ook carbon credits lokaal moeten kunnen kopen. Dan spreken we over een interessant verdienmodel voor de boer. Zo krijgen we sector in beweging en kunnen we landbouw zijn tweede adem helpen vinden", klinkt het bij Tim Aerts.

Het melkveebedrijf van Kris en Ginny Heirbaut zet in op lokale afzet via een hoevewinkel, 10% van hun melk verwerken ze zelf, de rest gaat naar Milcobel. “Op termijn willen we ook eiwitrepen en gezonde koeken met onze algen kunnen aanbieden. Dan vindt zelfs een veganist zijn gading in ons winkeltje.”

Bron: Eigen berichtgeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek