header.home link

Afvalverbrander Isvag moet met plan komen om stikstofuitstoot te verlagen

De Isvag-oven in Wilrijk krijgt van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) nog een proefvergunning voor twee jaar. Er moet nu een plan komen om de stikstofuitstoot te verlagen. Eerder had het Agentschap Natuur en Bos een negatief advies gegeven op basis van de stikstofgevolgen.

6 november 2022  – Laatste update 6 november 2022 18:27
Lees meer over:
zuhal demir vlaams parlement

Demir volgt met haar besluit wel het advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC). Die had een voorwaardelijk gunstig advies verleend voor een nieuwe vergunning, beperkt tot twee jaar. Die periode biedt de gelegenheid voor extra studies, in afwachting van een nieuwe vergunningsaanvraag die de huidige installatie aan de Boomsesteenweg langer kan openhouden. Isvag had een vergunning voor 20 jaar gevraagd.

De intercommunale krijgt wel een vergunning van onbepaalde duur voor de aanleg van twee leidingen tussen de verbrandingsinstallatie en de perceelsgrens met bedrijventerrein Terbekehof, met het oog op een uitbreiding van het bestaande warmtenet. Zeven maand geleden vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning nog. Dat gebeurde na een klacht van omwonenden en de gemeente Aartselaar. Demir werpt Isvag nu een levenslijn uit voor een beperkte termijn.

De GOVC volgde niet het negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) dat wees op de problematische impact van stikstof op het aanpalende natuurgebied. Zuhal Demir legt Isvag nu op om binnen de zes maanden een plan op te stellen voor een verlaging van de stikstofuitstoot. Isvag-voorzitter Kristof Bossuyt - ook van N-VA- reageert opgelucht in HLN. “Met deze beslissing erkent de minister dat onze installatie noodzakelijk is voor de afvalverwerking in onze regio. We zullen nu op korte termijn nagaan hoe we de stikstofemissies omlaag kunnen krijgen. Tegelijkertijd zullen we ook werk maken van een hogere energieproductie. Dat moet ervoor zorgen dat we het warmtenet verder kunnen uitrollen.”

“Verkeer”

In het advies van de GOVC aan de minister woog vooral het voorafgaand advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) door. ANB baseert zich op een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 15 september 2022, over de impact van stikstof op de gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Kristof Bossuyt relativeert dat: “De stikstofemissies van Isvag hebben een impact van 0,1 procent op het gebied in kwestie. De voornaamste bronnen zijn het verkeer en de gebouwenverwarming. We zullen er alles aan doen om aan te tonen dat we zelfs deze minimale impact nog verder kunnen verlagen.”

Minister Demir eist van Isvag bovendien dat ze via representatieve metingen de eventuele aanwezigheid van PFAS in de ‘afgassen’ van de verbrandingsinstallatie analyseert. Isvag moet ook op dit vlak maatregelen voorstellen. Tegen het einde van de periode van twee jaar beslist de dan bevoegde minister of het dossier voldoende verbetering laat zien, of niet.

Bron: HLN

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek