header.home link

Oppositie niet enthousiast over stikstofakkoord

24 februari 2022

Terwijl er even verder in het federale parlement gediscussieerd werd over de Russische tanks die de Europese graanschuur Oekraïne binnenrolden, hield het Vlaams Parlement een behoorlijk technische discussie over de stikstofdeal en de bouwshift.

Lees meer over:

Vlaams Belang

Oppositiepartij Vlaams Belang is "sceptisch" over het krokusakkoord van de regering. Zo vindt parlementslid Stefaan Sintobin dat de landbouw in het stikstofdossier de zwartepiet krijgt toegespeeld. Wat de bouwshift betreft, spreekt de partij van een "operatie schone schijn".

"Ik vrees dat dit akkoord een slechte zaak is voor de toekomst van de landbouw en jonge boeren weinig perspectieven geeft in de landbouwstiel", zegt Sintobin. Hij stelt zich ook vragen bij de economische kost van het akkoord. 

Getroffen landbouwers moeten volgens Sintobin een "deugdelijke compensatie" krijgen. "Het is al te gemakkelijk om vanachter een bureau te beslissen welke bedrijven weg moeten, maar achter die cijfers schuilen gezinnen en mensen van vlees en bloed", klinkt het.

In het actuadebat in het Vlaams Parlement viseerde SIntobin minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) die de boeren zou in de steek gelaten hebben en minister-president Jan Jambon (N-VA) die zich blind inschakelde in de uitvoering van de Europese richtlijnen. Tussen Jambon en Sintobin ging het er bij wijlen hevig aan toe. Jambon verweet Sintobin het stikstofprobleem te ontkennen. Ten slotte nodigde Sintobin Hilde Crevits uit om niet naar de persbarbecue te gaan die de Vlaamse regering vrijdag gepland had. Ondertussen is die barbecue afgelast.

Verschillende organisaties uit de Vlaamse agrovoedingsketen hebben donderdagochtend tijdens een "ochtendpitch" in Lummen Vlaamse parlementsleden opgeroepen om "met een doordacht stikstofbeleid 20.000 jobs - of 1 op de 3 jobs in de keten - te sparen en de lokale verankering ook in de toekomst te behouden".

Verschillende ketenorganisaties positioneren zich samen rond het stikstofdossier. Het gaat om Boerenbond, Groene Kring, Ferm voor agravrouwen, ABS, BCZ, BFA, Febev, Fevia Vlaanderen, Fedagrim en Fenavia. Zij vragen de overheid om "een stikstofbeleid dat kansen geeft aan een duurzame veehouderij in Vlaanderen".

De ketenpartners informeerden tijdens de pitch Vlaamse parlementsleden uit de meerderheid over hun gezamenlijk standpunt en bezorgdheden in het stikstofdossier. Zo waren Vlaams parlementsleden Jo Brouns (CD&V), Arnout Coel (N-VA) en een afgevaardigde van Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) aanwezig. Ze overhandigden daarbij symbolisch een portret van verschillende medewerkers uit de agrovoedingsketen met de boodschap: '1 job op 3 op de schop?'.

Volgens de ketenorganisaties kan een ondoordachte definitieve PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) tot 30 procent van de banen en eveneens 30 procent van de bijdrage aan het bruto binnenlands product van de dierlijke agrovoedingsketen bedreigen. Dat zorgt bij veel landbouwbedrijven en binnen de hele voedingsketen voor onzekerheid en onrust, klinkt het.

De ketenorganisaties zeggen dan weer te erkennen dat een verdere versnelde daling van stikstofemissies, ook binnen de landbouwsector, zich opdringt. "De komende jaren blijven we met alle partners binnen de keten onze verantwoordelijkheid opnemen", aldus de organisaties.

Groen

Oppositiepartij Groen reageert afwijzend op het krokusakkoord dat de Vlaamse regering heeft bereikt over de bouwshift en het stikstofdossier. Volgens Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege is het een "koehandel" geworden waardoor met name de betonstop of bouwshift "een maat voor niets" is geworden. "Twee uiterst complexe dossiers werden zonder verpinken samengevoegd, waarmee ze voorwerp werden van een koehandel. Het resultaat is een ongelooflijk slechte deal rond de betonstop", aldus Schauvliege.

Volgens de Groen-politica blijft het akkoord over de bouwshift ruim onder de verwachtingen. "Als we ons willen beschermen tegen droogte en overstromingen, dan moeten we minstens 30.000 hectare open ruimte vrijwaren. De Vlaamse regering komt zelfs niet in de buurt van die doelstelling: de ambitie in de deal blijft steken op 10.000 hectare, slechts een derde van wat nodig is", meent Schauvliege. 

Volgens haar is er ook geen kwalitatieve selectie gemaakt en ligt de focus enkel op de woonuitbreidingsgebieden. "Dat is kortzichtig", stelt het Groen-parlementslid. Dat het ook mogelijk blijft om te bouwen in gebied dat bedreigd wordt bij overstromingen, bestempelt Schauvliege als "absurd". "Deze deal zet niet in op het beschermen van onze open ruimte, maar is een politieke deal om er eindelijk vanaf te zijn", klinkt het.

Wat het stikstofdossier betreft, blijft Groen voorzichtig. "Hoewel er maatregelen genomen worden - de regering kon niet anders gezien het stikstofarrest en aangezien Europa Vlaanderen ook al op de vingers tikte - is het nog onduidelijk of de doelstellingen gehaald zullen worden", reageert Schauvliege. 

Over de impact op de landbouw, blijft Groen voorlopig op de vlakte. De partij vraagt wel aandacht voor de landbouwers. "Het stikstofdossier toont haarscherp aan dat er nood is aan een transitie binnen onze landbouw, die goed is voor onze boeren en onze natuur. Het valt af te wachten of deze maatregelen daarvoor voldoende zijn", besluit Schauvliege.

De minister-president zegt dat zijn regering water en vuur heeft verzoend, maar ik zie vooral veel rook

Jos D'Haese - PVDA

PVDA

Nog vanop de oppositiebanken ziet PVDA in het krokusakkoord van de Vlaamse regering nog veel "losse eindjes en open vragen". "De minister-president zegt dat zijn regering water en vuur heeft verzoend, maar ik zie vooral veel rook", zegt fractieleider Jos D'Haese.

PVDA is naar eigen zeggen "niet onder de indruk" van het akkoord. Wat de bouwshift betreft, wijst de uiterst linkse partij erop dat er "voor meer dan de helft van de gronden die gevrijwaard moeten worden nog geen oplossing is". "Dat gaat over meer dan 15.000 hectare waarvoor geen maatregelen voorzien is in het bouwshiftfonds", merkt fractieleider Jos D'Haese op. 

Daarnaast is het volgens D'Haese onduidelijk hoe de marktwaarde van de gronden precies berekend zal worden. "Die berekeningswijze blijkt voor veel interpretatie vatbaar te zijn. Door niet te vergoeden aan de geïndexeerde aankoopprijs, maar aan een voor interpretatie vatbare marktprijs beloon je bovendien speculanten", stelt D'Haese. 

Wat het stikstofdossier betreft, is de PVDA wel tevreden dat er eindelijk duidelijkheid komt voor de betrokken boeren. "De factuur van de jarenlange laksheid en besluiteloosheid is wel torenhoog. En of deze maatregelen zullen volstaan is ook verre van duidelijk", besluit D'Haese.

Vooruit

Ook oppositiepartij Vooruit ten slotte reageert scherp op het krokusakkoord. "De Vlaamse regering koopt nu aan miljarden euro's vergunningen terug die ze in de eerste plaats nooit had moeten verlenen", zeggen parlementsleden Bruno Tobback en Ludwig Vandenhove.

Volgens Vooruit is er zowel in de bouwshift en het stikstofdossier "jarenlang getalmd" en moet daar nu een zware prijs voor betaald worden. "Er is kostbare tijd verloren gegaan. Kostbare tijd voor onze landbouwers, onze leefomgeving en vooral voor de portemonnee van de Vlamingen", aldus Tobback en Vandenhove.

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek