header.home link

Aardappelareaal in Vlaanderen stijgt dit jaar met zo'n 2 procent

22 april 2022

Hoewel het planten van de aardappelen nog in volle gang is, lijkt het erop dat het totale areaal consumptieaardappelen in Vlaanderen zal stijgen met 2 procent. Dit brengt het areaal in Vlaanderen op ruim 50.000 hectare. Dat blijkt uit een enquête van het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) bij 127 aardappeltelers.

Lees meer over:
aardappelen planten

Groter areaal vroege aardappelen

De enquête werd afgenomen begin april en volgens het PCA is het belangrijk om op te merken dat nog niet alle telers op dat ogenblik hun definitief areaal kennen. “Maar we kunnen toch een eerste voorzichtige schatting maken van het aardappelareaal in 2022”, klinkt het. Op 1 april was ruim een derde van de vroege rassen geplant. Dat ligt in lijn met het meerjarig gemiddelde. Van de halfvroege en late variëteiten was op dat moment nog minder dan twee procent geplant.

De uitbreiding van het aardappelareaal in Vlaanderen met twee procent, is vooral toe te schrijven aan een uitbreiding van het areaal vroege rassen, van 6.000 naar 7.000 hectare. Dit betekent een stijging van 16,5 procent. Het areaal halfvroege en late variëteiten blijft min of meer stabiel. Het gaat om een zeer lichte stijging van minder dan 1 procent. Fontane blijft de belangrijkste variëteit, met een aandeel van ruim 60 procent.

9 procent minder aardappelen in voorraad

Een deel van de oogst van 2021 ligt intussen nog steeds in de Belgische voorraadschuren. Begin april raamde PCA die op 1,61 miljoen ton aardappelen. Dat is 9 procent minder in vergelijking met een jaar eerder en vergelijkbaar met het vijfjarig gemiddelde (+2,5%). De voorraden zouden evenredig verdeeld liggen in Vlaanderen en Wallonië.

Het is vooral de voorraad vrije aardappelen die een stuk lager ligt dan andere jaren. In totaal gaat het om 375.000 ton, terwijl het vijfjarig gemiddelde op 480.000 ton ligt. Dat betekent dat er nog 1,23 miljoen ton onder contract ligt. Dat is een stuk meer dan het vijfjarig gemiddelde (+13%). Zoals steeds liggen er meer vrije aardappelen in Vlaanderen (30% van de Vlaamse voorraad) dan in Wallonië (18%).

Bron: PCA

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek