header.home link

Vooral kwetsbare jongeren doen beroep op groene zorg

13 februari 2009
Enkele jaren geleden was vooral de gehandicaptenzorg op zoek naar opvangplaatsen op landbouwbedrijven, maar vandaag zijn kwetsbare jongeren de belangrijkste doelgroep. 56 procent van de aanvragen bij het Steunpunt Groene Zorg heeft betrekking op de opvang van jongeren tussen 12 en 18 jaar. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt naar aanleiding van haar vijfde verjaardag. Vlaams landbouwminister Kris Peeters stelt de komende twee jaar 200.000 euro ter beschikking van het steunpunt.
Lees meer over:

Enkele jaren geleden was vooral de gehandicaptenzorg op zoek naar opvangplaatsen op landbouwbedrijven, maar vandaag zijn kwetsbare jongeren de belangrijkste doelgroep. 56 procent van de aanvragen bij het Steunpunt Groene Zorg heeft betrekking op de opvang van jongeren tussen 12 en 18 jaar. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt naar aanleiding van haar vijfde verjaardag.

Het Steunpunt Groene Zorg werd begin 2004 door Boerenbond, KVLV en Cera opgericht. Op dat ogenblik waren her en der in Vlaanderen al een aantal pioniers gestart met groene zorg, maar er was nood aan een betere afstemming tussen enerzijds het aanbod van de boeren en tuinders en anderzijds de vraag vanuit zorginstellingen. Het Steunpunt Groene Zorg vervult een brugfunctie tussen beide partijen. 

In 2005 besliste de Vlaamse regering om een subsidie van 40 euro per dag ter beschikking te stellen van boeren die zorgvragers opvangen. "Dat bedrag is zeker niet de doorslaggevende factor voor een landbouwgezin om te starten met groene zorg", benadrukt Georges Van Keerberghen, voorzitter van het Steunpunt Groene Zorg. Feit is wel dat het aantal zorgboerderijen de jongste jaren sterk gestegen is.

Eind 2006 telde Vlaanderen 89 erkende zorgboerderijen, terwijl er dat eind vorig jaar al 320 waren. Momenteel zijn in totaal 609 zorgboerderijovereenkomsten lopende. In 2008 investeerde de Vlaamse overheid een bedrag van 728.000 euro in groene zorg, een stijging van 55 procent in vergelijking met het jaar voordien. "Op die manier hebben het wegvallen van Europese steun kunnen compenseren", zegt Joris Relaes, kabinetschef van Vlaams minister van Landbouw Kris Peeters.

Vorig jaar kreeg het Steunpunt Groene Zorg 212 aanvragen. Voor driekwart van de zorgvragers werd een oplossing gevonden. Van Keerberghen merkt op dat zich de voorbije jaren een duidelijke mentaliteitsverandering voltrokken heeft: "Terwijl zorgboeren vroeger gek verklaard werden omdat ze het zware werk op de boerderij combineerden met zorg, is er nu veel meer respect en interesse voor hetgeen ze doen. Ook voor het imago van de land- en tuinbouw naar de buitenwereld zijn zorgboerderijen erg belangrijk".

Voor de komende twee jaar is de werking van het Steunpunt Groene Zorg verzekerd. Minister Peeters stelt voor die periode immers 200.000 euro ter beschikking van de organisatie. Ook in het verleden heeft de Vlaamse overheid het steunpunt al ondersteund, net zoals Cera en diverse provinciebesturen.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek