header.home link

Inagro bedankt bezoekboerderijen voor 10 jaar inzet

20 november 2012
Als feestelijke afsluiter van het tiende jaar landbouweducatie in West-Vlaanderen, organiseert coördinator Inagro een dankfeest voor zijn bezoekboerderijen. De uitbaters worden gehuldigd en ontvangen een aandenken van gedeputeerde voor Landbouw Bart Naeyaert. Tegelijkertijd worden de resultaten bekendgemaakt van een studie over de rendabiliteit en succesfactoren van plattelandseducatie.
Lees meer over:

Als feestelijke afsluiter van het tiende jaar landbouweducatie in West-Vlaanderen, organiseert coördinator Inagro een dankfeest voor zijn bezoekboerderijen. De uitbaters worden gehuldigd en ontvangen een aandenken van gedeputeerde voor Landbouw Bart Naeyaert. Tegelijkertijd worden de resultaten bekendgemaakt van een studie over de rendabiliteit en succesfactoren van plattelandseducatie.

Tweedejaars marketingstudenten van de Katholieke Hogeschool Leuven namen diepte-interviews af bij 24 kijkboerderijen, waarvan vijf uit West-Vlaanderen. Op basis daarvan stelden ze een rapport op, dat wijst op twee types bezoekboerderijen: zij die de uitdaging aangaan vanuit een maatschappelijk standpunt en zij die werken vanuit een commercieel standpunt.

De eerste groep gebruikt een meer traditionele benadering, met een lagere prijszetting en passieve marketingstrategie, die voornamelijk gebaseerd is op mond-tot-mondreclame. De tweede groep daarentegen vertrekt vanuit een meer uitgewerkte, gediversifieerde en innovatieve strategie. Hun infrastructuur is meer aangepast, hun prijszetting is hoger en hun marketinginspanningen actiever.

De rendabiliteit van een bezoekboerderij is volgens de onderzoekers verbonden met een correcte prijszetting, doelgroepkeuze, grootte van de investeringen in onder meer infrastructuur en de ondernemerskwaliteiten. Wat de kritische succesfactoren betreft, wijst het rapport dan ook op het belang van de motivatie van de boer en boerin, het concept (inclusief doelgroep) dat zij kiezen en uitwerken, de combinatie die ze daarbij maken met andere activiteiten van landbouwverbreding, de infrastructuur op de boerderij en de gekozen (actieve) marketingtools. Zo raden de onderzoekers aan om een website op te starten met up-to-date foto’s en landbouweducatie te combineren met hoevetoerisme en/of een hoevewinkel.

Ten slotte geeft het rapport nog enkele tips voor beginners. “Wees innovatief, organiseer doe-activiteiten die alle zintuigen prikkelen, werk speciale arrangementen uit, integreer het lesprogramma van de leerkrachten in een uitgewerkt lespakket, combineer met toeristische activiteiten voor gezinnen, bezoek andere bezoekboerderijen en begin op kleine schaal.”

Het netwerk van West-Vlaamse bezoekboerderijen, bekend onder de noemer ‘Samen de boer op’, werd opgericht in 2002 als antwoord op de toenemende maatschappelijke vervreemding van de landbouw. “Een levensechte beleving van de boerderij met alle zintuigen was daarbij belangrijk, en is dat vandaag nog steeds”, stelt afgevaardigd bestuurder van Inagro Mia Demeulemeester.

Om de tiende verjaardag van het netwerk te vieren, werden dit jaar al enkele acties georganiseerd. De 100.000ste bezoeker werd feestelijk onthaald op ’t Fazantenhof in Houthulst, een feestpublicatie werd verspreid en leerkrachten en directeurs van het basisonderwijs werden uitgenodigd op IJshoeve D’hooge Scheure in Harelbeke voor een familiedag op de boerderij. Het dankfeest voor de uitbaters ten slotte vormt de afsluiter van het feestjaar.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek