header.home link

Europeanen zijn best tevreden met het landbouwbeleid

10 maart 2014
Meer dan driekwart van de Europeanen is van mening dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) alle burgers - en dus niet alleen de boeren - ten goede komt. Meer dan 90 procent onderschrijft de krachtlijnen van het nieuwe GLB zoals billijkere en gerichtere steun en de zogenaamde vergroening. Dat zijn de voornaamste conclusies van een enquête bij 28.000 burgers in opdracht van de Europese Commissie.
Lees meer over:

Meer dan driekwart van de Europeanen is van mening dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) alle burgers - en dus niet alleen de boeren - ten goede komt. Meer dan 90 procent onderschrijft de krachtlijnen van het nieuwe GLB zoals billijkere en gerichtere steun en de zogenaamde vergroening. Dat zijn de voornaamste conclusies van een enquête bij 28.000 burgers in opdracht van de Europese Commissie.

In het kader van de hervorming van het GLB peilde de Commissie bij de EU-burgers opnieuw naar het gemeenschappelijk landbouwbeleid en naar het belang dat zij hechten aan landbouw in de Europese Unie. In november en december vorig jaar werden in de 28 lidstaten bijna 28.000 burgers bevraagd. Daarbij ook 1.077 Belgen die hun mening gaven.

Europeanen hechten steeds meer belang aan landbouw: ze beschouwen landbouw, in combinatie met plattelandsontwikkeling, als een "zeer belangrijke" uitdaging voor de toekomst (53 %, + 7 punten ten opzichte van 2009). 64 procent van de Europeanen weet dat de EU in het kader van het GLB steun aan landbouwers verleent. Tijdens het vorige onderzoek in 2009 gaf slechts 41 procent van de Europeanen aan bekend te zijn met het GLB in het algemeen.

77 procent van de Europeanen en 85 procent van de ruim 1.000 ondervraagde Belgen gelooft dat het GLB voordelen biedt voor alle burgers, en niet alleen voor landbouwers. Het merendeel van de EU-burgers staat positief tegenover het verlenen van steun aan landbouwers en tegenover het aandeel daarvan in de EU-begroting. De steun die landbouwers krijgen, is volgens 45 procent adequaat en volgens 26 procent te laag. Tegelijk vindt 13 procent van de ondervraagden de steun te hoog.

91 procent vindt het belangrijk om kwetsbare landbouwbedrijven te steunen wanneer zij kampen met problemen door weersomstandigheden, dier- en plantenziekten of economische moeilijkheden, en bijna één op de twee vindt dit principe zelfs "zeer belangrijk". De meerderheid van de Europeanen is zich ervan bewust dat de landbouwinkomens lager zijn dan die in andere economische sectoren.

Meer dan 80 procent van de Europeanen steunt de hoofddoelstellingen van het GLB, of het nu gaat om voedselzekerheid en evenwichtigere plattelandsontwikkeling of om steun voor jonge landbouwers. De steun is nog groter als de belangrijkste elementen van de hervorming worden uitgelicht: 91 procent vindt het een goede zaak financiële steun voor landbouwers te koppelen aan milieuvriendelijke landbouwmethoden en 92 procent is gewonnen voor meer rechtvaardigheid en gerichtheid bij het toekennen van landbouwsteun. Volgens Europees landbouwcommissaris Dacian Ciolos toont dit aan dat de krachtlijnen van het hervormde GLB aansluiten bij de maatschappelijke verwachtingen.

De overgrote meerderheid van de Europeanen acht het belangrijk om voor diversiteit op het vlak van landbouw en voedingswaren in de EU te zorgen. Meer nog dan de doorsnee Europeaan vinden de Belgen dat landbouwers de voedselzelfvoorziening van de EU moeten garanderen. Als voornaamste reden om landbouw te behouden in alle delen van Europa, noemt bijna zes op de tien ondervraagden de productie van veilig voedsel volgens richtlijnen die respect voor milieu en dierenwelzijn waarborgen.

Kwaliteit is het voornaamste aankoopcriterium, of toch door de ogen van de consument. Hongaren en Portugezen zeggen meer dan gemiddeld rekening te houden met de prijs van een voedingsproduct. De inwoners van Zweden en Oostenrijk letten bij de aankoop van vlees vooral op de herkomst ervan.

Voor herkomstetikettering van zuivel is het draagvlak buiten België (84% vindt dat noodzakelijk) groter dan bij ons (76%). Idem dito bij vlees, waar acht procent minder Belgen gewonnen zijn voor een vermelding van de plaats van herkomst. Een kleine meerderheid van de Europeanen toont zich bereid één tot twee procent meer te betalen voor vlees- en zuivelproducten in ruil voor een verplichte herkomstvermelding.

Wat consumentenvoorlichting betreft, laat het onderzoek zien dat Europeanen veel belang hechten aan de kwaliteit van voedingswaren en dat ze hoge verwachtingen hebben op het vlak van traceerbaarheid. De meerderheid is zelfs bereid iets meer te betalen om ervoor te zorgen dat informatie over de oorsprong van die producten op het etiket wordt vermeld.

Meer info: Eurobarometer GLB

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek