header.home link

"Computergebruik bij boeren nog steeds problematisch"

5 mei 2010
Op 53 pct van de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven wordt geen computer gebruikt. De bedrijven die wel met een computer werken, gebruiken die voor allerlei online toepassingen zoals het opzoeken van informatie van de overheid of voor financiële verrichtingen. Dat blijkt uit een onderzoek van Boeren op een Kruispunt.
Lees meer over:

Op 53 pct van de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven wordt geen computer gebruikt. De belangrijkste reden daarvoor is dat men er onvoldoende mee kan werken. De bedrijven die wel met een computer werken, gebruiken die voor allerlei online toepassingen zoals het opzoeken van informatie van de overheid of voor financiële verrichtingen. Dat blijkt uit een onderzoek van Boeren op een Kruispunt.

Met dit onderzoek wilde Boeren op een Kruispunt, een vzw die landbouwbedrijven in moeilijkheden helpt, weten hoe land- en tuinbouwers de computer gebruiken voor bedrijfsdoeleinden en welke toepassingen onvoldoende beschikbaar zijn via het internet. Ook wou de vzw weten welke redenen er zijn om geen computer te gebruiken op het bedrijf.

In totaal werden 1.200 enquêtes verstuurd naar land- en tuinbouwers. Daarvan kwamen er 497 bruikbare enquêtes terug. Het onderzoek werd uitgevoerd door Jolien Lips, laatstejaarsstudente Agro- en biotechnologie aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven in Sint-Niklaas. Zij liep tijdens haar studies ook stage bij Boeren op een Kruispunt.

Uit een recent onderzoek van de FOD Economie was al gebleken dat van de 30.666 land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen slechts 14.356 bedrijven (47%) een computer gebruikt voor bedrijfsdoeleinden. Nu blijkt dat die gebruikt wordt voor allerlei internettoepassingen. Zo zoekt ongeveer 90 procent van de landbouwers via internet informatie op van de overheid. Een kwart onder hen doet dit zeer vaak.

Een andere veelgebruikte toepassing is online banking. Meer dan de helft van de ondervraagde boeren (57%) doet zijn financiële verrichtingen via internet. Ook het weerbericht wordt veel geraadpleegd: zo’n 23 procent bekijkt zeer dikwijls tot regelmatig de weersvoorspellingen online. Ongeveer 10 procent doet opzoekingen naar prijzen en naar opbrengsten van de landbouwproducten.

Als er werd gevraagd welke informatie de land- en tuinbouwers missen op het internet, dan antwoordde 29 procent dat er onvoldoende informatie over het weerbericht te vinden is. Meer dan 20 procent vindt dat er te weinig info over de prijzen van machines en bestrijdingsmiddelen te raadplegen valt. Tussen de 12 en 15 procent wil meer informatie over prijzen en opbrengsten. En ongeveer 1 op 10 vindt via internet te weinig overheidsinformatie.

In de enquête werd ook gepolst naar de redenen waarom land- en tuinbouwers geen computer thuis hebben. Ruim een kwart geeft aan niet met de computer te kunnen werken. De anderen geven tijdgebrek of gebruiksonvriendelijkheid aan als reden: 11 procent heeft geen tijd om met de computer te werken, 10 procent vindt het te veel werk om alle nodige databases in te voeren en 8 procent vindt het werken met een computer moeilijk.

Maar uit de enquête bleek ook dat het niet-gebruik van een computer grote gevolgen kan hebben voor de bedrijfsvoering. Zo gaf 39 procent van de ondervraagden aan dat die bedrijven 'niet mee zijn met hun tijd. Daarnaast vindt 29 procent dat bedrijven zonder computer hun concurrentiekracht en effectiviteit zullen verliezen. Bijna 20 procent is van mening dat deze bedrijven uit de sector zullen verdwijnen.

Deze bevindingen deed Boeren op een Kruispunt een paar beleidsaanbevelingen formuleren. Zo wil de vzw dat de overheid er computerlessen worden gegeven om niet-computergebruikers te stimuleren. “Wij zijn er voorstander van om die lessen te laten geven door land- en tuinbouwers die wel goed overweg kunnen met de computer”, zegt Riccy Focke van Boeren op een Kruispunt.

Daarnaast vraagt de organisatie ook dat de kostprijs voor de aanschaf van een computer en bijhorende programma’s wordt gedrukt. “Ook zijn we vragende partij voor een algemene portaalwebsite te creëren voor land- en tuinbouwers. Die site moet links bevatten naar alle instanties die er zijn voor land- en tuinbouwers”, klinkt het. Volgens Focke werd dit voorstel al positief onthaald bij de overheid en dus is Boeren op een Kruispunt gestart met het ontwerp van een portaalpagina.

Tot slot wil de vzw ook dat er bij alle beleidsbeslissingen rekening wordt gehouden met de grote groep boeren en tuinders die grote moeite heeft met het bijhouden van de bedrijfsadministratie. “Alle administratieve documenten blijven daarom ook best zo lang mogelijk beschikbaar op papier”, klinkt het.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek