header.home link

Boerenbond pompt 3 miljoen euro in praktijkonderzoek

26 maart 2009
Boerenbond gaat de komende drie jaar telkens een miljoen euro investeren in het praktijkonderzoek rond land- en tuinbouw. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt in de marge van de voorstelling van het Witboek landbouwonderzoek. "Onderzoek en innovatie leggen de fundamenten voor de toekomst van onze sector", zegt voorzitter Piet Vanthemsche.
Lees meer over:

Boerenbond gaat de komende drie jaar telkens een miljoen euro investeren in het praktijkonderzoek rond land- en tuinbouw. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt in de marge van de voorstelling van het Witboek landbouwonderzoek. "Onderzoek, innovatie en ontwikkeling leggen de fundamenten voor de toekomst van onze sector", zegt voorzitter Piet Vanthemsche.

Spijts de crisis is men er bij Boerenbond van overtuigd dat investeringen in onderzoek essentieel zijn om de competitiviteit van de Vlaamse boeren en tuinders op peil te houden. Het budget van drie miljoen euro voor het praktijkonderzoek zal ingezet worden via drie sporen. In de eerste plaats zullen de bestaande praktijkcentra een werkingstoelage ontvangen.

"Deze ondersteuning moet aanzien worden als sectorbijdrage en moet vermijden dat de praktijkcentra een dergelijke bijdrage zouden opleggen aan de producenten", zegt Vanthemsche, die hoopt dat het initiatief voor de Vlaamse overheid een stimulans zal zijn om zelf nog meer in het toegepast en praktijkgericht onderzoek te investeren.

Naast de financiële ondersteuning van proefcentra wil Boerenbond ook een budget voorzien waarmee de landbouworganisatie zelf kan investeren in onderzoeksprojecten. Boerenbond wil verder ook een bedrag reserveren voor onderzoek in de dierlijke sector, die wel het economische zwaartepunt vormt van de Vlaamse land- en tuinbouw maar niet over praktijkcentra beschikt.

De financiering van het onderzoek door Boerenbond kadert in een breder pakket. De komende drie jaar gaat de landbouworganisatie ook fondsen voorzien om Codiplan te introduceren bij haar leden. Tot slot krijgen ook de vzw's Groene Zorg en Boeren op een Kruispunt drie jaar lang een bijkomende financiële injectie vanuit de Boerenbond-holding MRBB.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek