header.home link

Aantal hoeveproducenten is op drie jaar tijd verdubbeld

13 februari 2014
Begin 2013 waren er in Vlaanderen 1.184 hoeveproducenten, dat is een verdubbeling op drie jaar tijd. “Bij aanvang van deze legislatuur was het bevorderen van lokale consumptie en productie van landbouwproducten een belangrijk beleidsitem. De inspanningen die we op dat vlak deden, zoals het actieplan voor de korte keten, hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen”, laat een tevreden minister-president Kris Peeters weten.
Lees meer over:

Begin 2013 waren er in Vlaanderen 1.184 hoeveproducenten, dat is een verdubbeling op drie jaar tijd. “Bij aanvang van deze legislatuur was het bevorderen van lokale consumptie en productie van landbouwproducten een belangrijk beleidsitem. De inspanningen die we op dat vlak deden, zoals het actieplan voor de korte keten, hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen”, laat een tevreden minister-president Kris Peeters weten.

In het regeerakkoord in 2009 beloofde minister-president Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, dat hij de korte keten voor landbouwproducten zou ondersteunen. Samen met de sector werd een actieplan uitgewerkt. Dat plan heeft zijn doel niet gemist want cijfers van het Voedselagentschap tonen aan dat er begin vorig jaar een derde meer hoeveproducenten waren dan in 2011 en dubbel zo veel als in 2010.

“Ik ben verheugd dat steeds meer landbouwers inspelen op de toenemende vraag van de consumenten naar lokale producten door de stap te zetten naar de vermarkting en verwerking van eigen producten”, reageert de minister-president. Naast het actieplan heeft Peeters nog een aantal andere initiatieven genomen om de verwerking en de verkoop op de hoeve aan te moedigen. Zo krijgt het Steunpunt Hoeveproducten dat instaat voor de informatieverlening en begeleiding van geïnteresseerde bedrijven structurele ondersteuning. De nieuwsbrief van het steunpunt gaat naar 1.400 Vlaamse land- en tuinbouwers.

Als duw in de rug vanwege het beleid weegt ook de steun door die het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) verstrekt aan bedrijven die investeren in thuisverkoop of -verwerking. Van 2011 tot en met 2013 werden in totaal 125 investeringsdossiers ingediend door hoeveproducenten. Binnen het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) wordt al lange tijd gewerkt rond hoeveproducten, maar kwam er vorig jaar met steun van de Vlaamse overheid ook een specifieke werking rond korte keten bij. 

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek