header.home link

“80% van GMO-middelen vloeit terug naar de producent"

31 mei 2018
In het voorwoord van REO Actueel, het tweemaandelijks bedrijfsblad van de REO Veiling, blikt voorzitter Rita Demaré terug op de Pano-reportage ‘Boerenbedrog’ waarin de werking van de veilingen op de korrel werd genomen. “Om de werkelijke marktmechanismen te ontleden is meer nodig dan oppervlakkige journalistiek”, schrijft ze. Tijdens de algemene vergadering van de REO Veiling werd uitvoeriger ingegaan op de werking en de kosten van de coöperatie. “80 procent van de GMO-inkomsten van de REO Veiling in 2017 kwamen rechtstreeks ten goede van de individuele land- en tuinbouwbedrijven.”

In het voorwoord van REO Actueel, het tweemaandelijks bedrijfsblad van de REO Veiling, blikt voorzitter Rita Demaré terug op de Pano-reportage ‘Boerenbedrog’ waarin de werking van de veilingen op de korrel werd genomen. “Om de werkelijke marktmechanismen te ontleden is meer nodig dan oppervlakkige journalistiek”, schrijft ze. Tijdens de algemene vergadering van de REO Veiling werd uitvoeriger ingegaan op de werking en de kosten van de coöperatie. “80 procent van de GMO-inkomsten van de REO Veiling in 2017 kwamen rechtstreeks ten goede van de individuele land- en tuinbouwbedrijven.”

“Tijdens de eerste maanden van 2018 was de verkoop van verse groenten op de Europese markt bijzonder moeilijk”, beaamt voorzitter van de REO Veiling Rita Demaré. “Door het aanhoudende warme weer in het najaar en de winter van 2017 was de Europese productie van prei, sluitkolen, knolselder maar ook bladgewassen, bijzonder groot.” Die hoge productie was een gevolg van de uitbreiding van het prei-areaal, op zijn beurt een reactie op de acute schaarste en de hoge prijsvorming in het najaar van 2016. “Deze uitbreiding, die samengaat met de hoge productie als gevolg van het milde weer, werd pas heel laat in het seizoen gecorrigeerd door een echte winterprik”, vervolgt Rita Demaré.

"Bij sluitkolen en knolselder wegen bovendien de overschotten van de contractteelt voor de verwerkende industrie zwaar op de markt. Een herbestemming van deze volumes richting de versmarkt tegen dumpingprijzen ontregelen elke redelijke ondergrens in de markt. Marktspelers die zonder enige scrupule producten onder de marktprijs aankopen met bestemming verwerking en deze nadien herbestemmen naar de versmarkt zorgen voor een volledige ontwrichting van de markt.” De prijzen voor vollegrondsgroenten daalden pijlsnel. Rita Demaré, zelf ook tuinbouwer, begrijpt de frustraties van haar collega’s.

“Ik begrijp echter niet dat in de Pano-reportage met heel weinig kennis van zaken geschoten werd op de Vlaamse coöperaties. Om de werkelijke marktmechanismen te ontleden is meer nodig dan oppervlakkige journalistiek.” Volgens Demaré werd tijdens de algemene vergadering van de REO Veiling uitvoerig en transparant ingegaan op de werking en de kosten van onze coöperatie. “De totale GMO-inkomsten in 2017 van REO bedroegen 7,54 miljoen euro. Een snelle berekening leert dat 80,90 procent van onze GMO-inkomsten in dat jaar rechtstreeks ten goede kwam van de individuele land- en tuinbouwbedrijven.”

De algemene vergadering boog zich ook over de kosten die doorgerekend worden aan de producent. “De gemiddelde veilingcommissie lag tijdens het voorbije jaar op 2,39 procent. Over de voorbije vijf jaar daalt de gemiddelde veilingcommissie met 0,03 procent per jaar. De bijdrage van alle REO producenten aan de veilingwerking bedroeg in 2017 netto 2,38 miljoen euro. Rekening houdend met een totale omzet groenten van 175,30 miljoen euro betekent dit een netto bijdrage van de producent aan de veilingwerking van 1,36 procent op de jaaromzet van 2017”, klinkt het.

“De voorbije weken las ik in Knack de samenvatting van een wetenschappelijk artikel waarbij aangetoond werd dat de snelheid waarmee ‘fake news’ zich verspreidt vele keren hoger is dan de snelheid waarmee de waarheid verspreid wordt”, vertelt Rita Demaré. “Na mijn ontgoocheling rond de objectiviteit van de Pano-reportage, volgde ontgoocheling in een aantal verantwoordelijken die al te gemakkelijk meegingen in dit overgesimplificeerde “bashen” van de coöperatie. Wat was of is de bedoeling? Helpt dit de sector vooruit? Maar ja,… het vraagt enige moed om tegen de stroom in, zoals de minister van Landbouw en enkele parlementairen deden, het op te nemen voor de Vlaamse groente- en fruitcoöperaties. Het vraagt inderdaad moed om vanuit objectieve cijfers de werkelijkheid te tonen en niet populistisch mee te heulen”, besluit de voorzitter van de REO Veiling.

Het volledige voorwoord van Rita Demaré kan je hier terugvinden.

De Pano-reportage kan je hier herbijken.

Beeld: REO Veiling

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek