header.home link

35 miljoen euro voor siertelers en aardappelboeren

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) kent vanuit het Vlaams noodfonds 35 miljoen euro toe aan de sierteelt- en de aardappelsector. Zowel Algemeen Boerensyndicaat (ABS) als Boerenbond zijn tevreden over de beslissing. “Binnen de land- en tuinbouwsector zijn deze sectoren het meest direct en zeer aanzienlijk getroffen”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Bekcer. “De tussenkomst uit het Vlaams noodfonds compenseert de getroffen bedrijven deels voor de verliezen door onverkoopbaar geworden product. In combinatie met de overige herstelmaatregelen kunnen deze bedrijven weer vooruitzien.”
2 juni 2020  – Laatste update 14 september 2020 14:54
Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) kent vanuit het Vlaams noodfonds 35 miljoen euro toe aan de sierteelt- en de aardappelsector. Zowel Algemeen Boerensyndicaat (ABS) als Boerenbond zijn tevreden over de beslissing. “Binnen de land- en tuinbouwsector zijn deze sectoren het meest direct en zeer aanzienlijk getroffen”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Bekcer. “De tussenkomst uit het Vlaams noodfonds compenseert de getroffen bedrijven deels voor de verliezen door onverkoopbaar geworden product. In combinatie met de overige herstelmaatregelen kunnen deze bedrijven weer vooruitzien.”
Voor de sierteelt wordt er vanuit het Vlaams noodfonds 25 miljoen euro gereserveerd voor de professionele siertelers die meer dan de helft van hun omzet halen uit de sierteeltproductie. Het grootste deel van het budget is bestemd voor het vergoeden van planten die niet tijdig verkocht konden worden en waarvan de marktwaarde volledig verloren is gegaan zoals azalea, perk-terras-balkonplanten, snijbloemen, kamerplanten en jong plantgoed.
 
De coronacrisis barstte los net op het moment dat het verkoopseizoen van de sierteelt begon. De meeste afzetkanalen vielen weg waardoor verkoopklare producten vernietigd moesten worden, met zeer grote verliezen tot gevolg. “Met de tussenkomst uit het Vlaams noodfonds zullen de zwaarst getroffen sierteeltbedrijven een deel van hun verliezen kunnen compenseren”, aldus De Becker. “Dit moet hen in combinatie met andere herstelmaatregelen toelaten een doorstart te nemen.”
 
Voor de aardappelen gaat er vanuit het noodfonds een budget van 10 miljoen euro naar de aardappeltelers die momenteel nog een aanzienlijke hoeveelheid eigen aardappelen in de schuur hebben liggen. Daarbovenop komt ook voor de aardappeltelers nog bijna 13 miljoen euro van de Europese middelen die toegevoegd worden aan de directe inkomenssteun.
 
In de aardappelsector werden als gevolg van de coronamaatregelen de vrije frietaardappelen op slag waardeloos. Door de sluiting van de horeca en het wereldwijd schrappen van festiviteiten en grote events moet de verkoop van Belgische frieten voor lange tijd een stap terug zetten. Ook frietaardappelen werden dus onverkoopbaar en zoeken met grote verliezen een alternatieve verwerking. “De tussenkomst uit het Vlaams noodfonds zal een deel van deze verliezen opvangen”, vertelt De Becker. “Tegelijk wordt hiermee het gelijk speelveld met de Nederlandse aardappelketen verzekerd, waar eerder al een tegemoetkoming werd uitgewerkt.”
 
De praktische modaliteiten voor de getroffen telers worden nu uitgewerkt en zullen de komende periode bekend worden gemaakt. ABS hoopt alvast daarvoor mee de juiste verdeelsleutel te vinden. “Wij werken vanuit de basis, waardoor we een goed beeld hebben van de problemen waarmee de Vlaamse land- en tuinbouwers door de coronacrisis te kampen hebben”, zegt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. “We willen de minister dan ook helpen de modaliteiten te bepalen om de steun te late toekomen aan de bedrijven die het nu het hardst nodig hebben. Als landbouworganisatie beseffen we zeer goed dat deze bedragen de schade slechts deels kunnen vergoeden. Net daarom is het van groot belang dat de steunmaatregelen correct en gericht toegekend worden.”
 
Met het Vlaams noodfonds vervolledigt de Vlaamse regering alvast de noodzakelijke directe crisismaatregelen. Met de voorstelling van het Vlaams herstelplan wordt nu ook al vooruit gekeken. “Met maatregelen zoals een welvaartsfonds en een vriendenaandeel wil ze de Vlaamse bedrijven, ook land- en tuinbouwbedrijven, versterken en zo hun overleven op lange termijn en hun ondernemerschap en investeringsplannen opnieuw zuurstof geven”, zegt De Becker. “Zuurstof die we ook als land- en tuinbouwsector nodig hebben om de voedselzekerheid en het lekkers van bij ons verder te garanderen.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek