header.home link

3 veelgemaakte fouten bij toepassing van agromilieumaatregelen

29 maart 2022

Er worden nog veel fouten gemaakt bij de toepassing van agromilieumaatregelen. Dit leidt niet alleen tot verminderde uitbetalingen en sancties voor de betrokken landbouwer, maar ook tot een verhoogd aantal controles voor deze agromilieumaatregelen, klinkt het bij het Departement Landbouw en Visserij.

Lees meer over:

Landbouwers kunnen binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) subsidies krijgen als ze milieu-, klimaat- of natuurvriendelijke landbouwtechnieken toepassen in het kader van een vijfjarige verbintenis. Maar om de subsidie daadwerkelijk te ontvangen, moeten de maatregelen correct worden uitgevoerd en daar knelt soms het schoentje. Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid lijst 3 veelgemaakte fouten op bij de toepassing van de maatregelen.

1. Voldoende klaver in grasklaver bij de teelt van vlinderbloemigen (VLI)

Bij de aanvraag van de VLI-premie voor de teelt van grasklaver moet de klaver duidelijk zichtbaar aanwezig zijn op het veld gedurende de volledige aanhoudingsperiode. Enkel facturen en certificaten van inzaai kunnen voorleggen, volstaat niet. Het resultaat op het veld is ook van belang. Als er onvoldoende klaver aanwezig is, moet u doorzaaien of herinzaaien. Anders moet u in de verzamelaanvraag de bijkomende bestemming ‘VLI’ van het perceel verwijderen om de betalingsaanvraag in te trekken.

De teelt van grasklaver is niet eenvoudig. Het is belangrijk zich hierover goed te informeren. U vindt praktische infofiches voor de teelt van vlinderbloemigen op de website van het Landbouwcentrum voor voedergewassen (www.lcvvzw.be) onder ‘publicaties’. Ook het filmpje ‘tips bij de teelt van vlinderbloemigen’ geeft extra info.

grasklaver-ilvo-900

2. Mechanische onkruidbestrijding (MOB) effectief toepassen

Tijdens de hele hoofdteelt én de voorbereidingswerkzaamheden op de percelen waarvoor u subsidie aanvraagt mag u geen herbiciden en bodemontsmettingsmiddelen gebruiken. Voor eenjarige teelten gelden die voorwaarden eveneens voor de voor- en nateelten, behalve als de nateelt de hoofdteelt van het volgende jaar is.

Het gebruik van de nodige machines moet u ook kunnen aantonen bij controle. Het onkruid manueel verwijderen op het betrokken perceel komt niet in aanmerking.

3. Oppervlakte percelen bij verwarringstechniek in de fruitteelt (VER)

De percelen moeten naargelang het gebruikte product minstens 1 of 2 hectare groot zijn, of een aaneengesloten blok vormen van 1 of 2 hectare fruit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Bij gebruik van Checkmate puffer CM-O, Ginko-ring, Isomate CLS plus, RAK 3, RAK 3+4 en SEMIOSNET-CODLING MOTH (nieuw) is minstens 1 hectare vereist, bij gebruik van Ginko of Isomate CLR minstens 2 hectare. Kleinere, geïsoleerde percelen komen niet in aanmerking voor subsidie.

De dispensers moeten uiterlijk op 15 mei uithangen, ook al is er op dat moment nog maar weinig druk van fruitmotten.

IPM-agromilieumaatregel-RAK3-BASF-1250

Extra aandacht voor de subsidievoorwaarden via een opmerking in de verzamelaanvraag

In de verzamelaanvraag van landbouwers, die in 2022 een lopende agromilieuverbintenis hebben, verschijnt een opmerking met een handige link naar de webpagina van die agromilieumaatregel. Op deze webpagina kunt u de specifieke infofiche met subsidievoorwaarden en de checklist raadplegen.

Ook in het ‘Overzicht agromilieu- en plattelandsmaatregelen’ is voor elke maatregel een link voorzien.

De checklists over de agromilieumaatregelen zijn bedoeld als een extra hulp voor de correcte uitvoering van de maatregel. Aan de hand van een checklist kunt u nagaan of aan de vereiste subsidievoorwaarden is voldaan. U vindt de infofiches en de checklists bij elke maatregel op de maatregel webpagina van de website www.vlaanderen.be/landbouw/agromilieumaatregelen.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek