header.home link

WUR laat 5 CRISPR-patenten los in strijd tegen honger

14 september 2021

De Nederlandse Wageningen Universiteit zal gratis licenties aanbieden aan potentiële partners om met gepatenteerde CRISPR-technologie aan de slag te gaan. De licentie mag wel alleen gebruikt worden in plantenveredeling voor doelen zonder winstoogmerk. “Wij hopen hiermee bij te dragen aan een gezondere, duurzamere, rechtvaardigere en robuustere voedselproductie voor iedereen”, aldus WUR-voorzitter Louise O. Fresco.

gentechnologieCRISPRCAS-onderzoek-labo-1250

Planten en gewassen resistent maken tegen droogte en ziekten is altijd het doel geweest van plantenveredeling. Dit kan helpen honger de wereld uit te bannen. Dankzij CRISPR-Castechnologie, waarmee genetisch materiaal op een eenvoudige manier kan aangepast worden, zou dit wel eens realiteit kunnen worden.

Wereldwijd bestaan er zo’n 3.000 patenten voor CRISPR-Cas technologie. De Nederlandse WUR heeft er enkele van in handen en heeft recent beslist om voor vijf van die patenten gratis licenties beschikbaar te stellen. Een unieke demarche, binnen de academische wereld én daarbuiten. “Voor zover ons bekend, zijn wij één van de eersten die deze stap nemen met betrekking tot de CRISPR-technologie. Wij doen dit, omdat we sterk van mening zijn dat dit het juiste is om te doen”, zegt professor Fresco, voorzitter van WUR.

Transitie in stroomversnelling

In 2020 hadden ongeveer 2 miljard mensen geen toegang tot gezonde voeding. Bovendien worden zij nog eens bedreigd door de effecten van klimaatverandering. Fresco is ervan overtuigd dat we moeten evolueren naar een betaalbaarder en robuuster voedselsysteem, een transitie die een handje geholpen kan worden door technologieën als CRISPR-Cas.

De Wageningen Universiteit is geen groentje op vlak van onderzoek naar de gentechnologie. Als sinds 2006 verdiept professor Microbiologie John van der Oost zich in het onderzoek, hij wordt gezien als één van de grondleggers van de technologie. Het idee om de licenties vrij te geven komt van hem. “De mogelijkheden van CRISPR-Cas kunnen niet genoeg benadrukt worden”, vertelt hij. “Het is een buitengewone flexibele technologie waarmee nieuwe en duurzame methodes kunnen worden ontwikkeld om de groeiende wereldbevolking te voeden. We zijn blij dat we onze kennis kunnen delen voor dit doel, en we hopen dat meer patenthouders ons voorbeeld zullen volgen.”

De mogelijkheden van CRISPR-Cas kunnen niet genoeg benadrukt worden. Hiermee kunnen nieuwe en duurzame methodes worden ontwikkeld om de groeiende wereldbevolking te voeden

John van der Oost - Professor Microbiologie WUR

De vrijgave van de licenties kan op internationaal vlak alvast op applaus rekenen. “Dit maakt snelle oplossingen voor een aantal urgente problemen in de wereld mogelijk: de groeiende behoefte aan voeding en de impact van klimaatverandering en ziekteverwekkers”, aldus Mohamed H.A. Hassan, voorzitter van de Academy of Science for the Developing World, en ook verbonden aan de VN-technologiebank voor de minst ontwikkelde landen. “Ik verwacht dat non-profit organisaties en landbouwonderzoeksinstituten in armere landen hier baat bij zullen hebben. Deze centra zijn essentieel in het ontwikkelen van verbeterde gewassen voor menselijke en dierlijke consumptie voor plaatselijke boeren en arme consumenten. Zonder dit initiatief van WUR zouden zij niet in staat zijn geweest deze licenties te verkrijgen.”

Open science

Fresco ziet zelf ook graten in lange termijnsamenwerkingen en capaciteitsopbouw. “We willen graag leren van onze toekomstige CRISPR-partners en voortborduren op hun kennis. Samen kunnen we de manier waarop we omgaan met voedselzekerheid in de wereld veranderen. Daarom staan wij achter ons besluit deze kennis gratis beschikbaar te stellen in het kader van de Open Science beweging: datgene wat met publieke middelen is ontwikkeld beschikbaar maken voor het publiek.”

Bron: WUR

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek