header.home link

West-Vlaanderen lanceert waterbuffers op boerderijen

28 november 2019
Provincie West-Vlaanderen wil landbouwers en burgers weerbaar maken tegen extreem weer. Daarom slaan onderzoekscentrum Inagro en de Provinciale dienst Waterlopen de handen in elkaar om het waterbeleid te versterken. Eind oktober lanceerde Inagro een oproep aan landbouwers om in te tekenen op een publiek-private samenwerking (pps) met gecombineerde waterbuffers. Het provinciebestuur wil zo investeren in bufferbekkens op privéterreinen van landbouwers. De waterbuffer biedt een oplossing bij wateroverlast en stelt in droge periodes water ter beschikking van de landbouwer.
Lees meer over:
Provincie West-Vlaanderen wil landbouwers en burgers weerbaar maken tegen extreem weer. Daarom slaan onderzoekscentrum Inagro en de Provinciale dienst Waterlopen de handen in elkaar om het waterbeleid te versterken. Eind oktober lanceerde Inagro een oproep aan landbouwers om in te tekenen op een publiek-private samenwerking (pps) met gecombineerde waterbuffers. Het provinciebestuur wil zo investeren in bufferbekkens op privéterreinen van landbouwers. De waterbuffer biedt een oplossing bij wateroverlast en stelt in droge periodes water ter beschikking van de landbouwer. 
Om wateroverlast tegen te gaan, investeert West-Vlaanderen al langer in waterbuffering. De provincie legt daarvoor gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) aan. Die worden waar mogelijk gecombineerd met een waterspaarfunctie, als de vraag naar water in de regio groot is. Maar voor de aanleg van een GOG moet landbouwgrond wijken. Bovendien leiden de publieke bekkens tot watertransport over de weg. Dat is duur en kan hinder veroorzaken voor omwonenden.
   
Via pps-waterbuffers wil de provincie het bestaande provinciale waterbeleid versterken. Daarom is het provinciebestuur op zoek naar landbouwers die via een publiek-private samenwerking willen investeren in een bufferbekken in de buurt van hun percelen. Dat bufferbekken combineert de buffer- en spaarfuncties. Het water in het spaargedeelte kan gebruikt worden voor irrigatie, wat vooral in droge periodes waardevol is. Dankzij de verbinding met de waterloop wordt het spaarvolume aangevuld tijdens hoge waterstand en bij hevig onweer. De waterbuffer beschermt tegen wateroverlast. 
 
Landbouwers die intekenen op de oproep kunnen rekenen op ondersteuning vanuit het provinciebestuur, die een deel van de financiering op zich neemt en begeleiding voorziet bij de realisatie van het bufferbekken. Het technisch ontwerp komt tot stand in onderling overleg. Medewerkers van de provincie maken het aanvraagdossier en de omgevingsvergunning op.  
 
De landbouwer is verantwoordelijk voor het spaargedeelte van de waterput. Hij staat in voor dat deel van de graafwerken. Daarnaast tracht hij percelen te voorzien voor grondafzet en zorgt hij voor oppompmogelijkheden. “Wie instapt in het project, engageert zich om de gecombineerde waterput minimaal twintig jaar te laten functioneren”, klinkt het.
 
Om te garanderen dat de waterbuffer voldoende effectief zal zijn tegen wateroverlast én over voldoende water zal beschikken, zijn er voorwaarden verbonden aan deze pps. Landbouwers met percelen aan een waterloop van tweede categorie kunnen in aanmerking komen. Het perceel of de combinatie van aaneengesloten percelen waarop de waterbuffer voorzien wordt, moet groter zijn dan 0,5 hectare. Bovendien moet het afstroomgebied van de waterloop tot het perceel groter zijn dan 200 hectare. Percelen gelegen in poldergebied komen niet in aanmerking.  
 
Tot 5 januari 2020 kunnen geïnteresseerde landbouwbedrijven zich kandidaat stellen via een startdossier. Dat startdossier moet onder meer de contactgegevens van de kandidaat en een kaart met de locatie van betreffende perceel omvatten. Een voorbeelddossier is te vinden op www.inagro.be/waterbuffer.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek