header.home link

Weinig interesse in Genkse groepsaankoop wildrasters

9 december 2019
Een groepsaankoop voor wildrasters tegen everzwijnen kent weinig bijval. Slechts 21 gezinnen gingen in op het aanbod van de stad Genk om samen afsluitingen met everzwijnbestendige draad aan te kopen. "Aan de hand van de klachten en waarnemingen die we ontvingen, hadden we wel verwacht dat er meer mensen nood aan hadden en zich zouden inschrijven", zegt Toon Vandeurzen (CD&V), schepen van Leefmilieu en Duurzaamheid.
Lees meer over:

Een groepsaankoop voor wildrasters tegen everzwijnen kent weinig bijval. Slechts 21 gezinnen gingen in op het aanbod van de stad Genk om samen afsluitingen met everzwijnbestendige draad aan te kopen. "Aan de hand van de klachten en waarnemingen die we ontvingen, hadden we wel verwacht dat er meer mensen nood aan hadden en zich zouden inschrijven", zegt Toon Vandeurzen (CD&V), schepen van Leefmilieu en Duurzaamheid.

De everzwijnenpopulatie in Limburg is al een tijdje in opmars. Naast schade aan landbouwgewassen, veroorzaken zij ook heel wat overlast in particuliere tuinen. Om die schade te laten vergoeden, kan je bij het Agentschap Natuur en Bos (ANB) terecht. Voorwaarde is wel dat je kan aantonen dat je voldoende preventieve maatregelen hebt genomen om de wildschade te vermijden.

Met de groepsaankoop van wildrasters wilde de stad Genk zijn inwoners helpen om die preventieve maatregelen te nemen en het binnendringen van wilde zwijnen in hun tuin te voorkomen. Van maandag 25 november tot en met zondag 8 december konden gezinnen intekenen voor deze groepsaankoop. Maar de everzwijnbestendige draad bleek niet zo in trek. Toch zet de stad Genk door. “We willen de ingeschreven mensen nu uitnodigen en laten zien hoe ze de wildrasters moeten plaatsen. Daarna zal de aankoop gebeuren en zullen we evalueren of we een nieuwe groepsaankoop doen”, aldus schepen Vandeurzen.  

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek