header.home link

Wat verwachten landbouwers van lokale sojateelt?

5 januari 2023

Tijdens een speciale dialoogsessie met landbouwers willen ILVO en VIB zicht krijgen op de noden, de vraagtekens en suggesties die er bij hen leven rond de teelt van soja. “We hebben de landbouwers graag mee in de cockpit van ons sojaonderzoek. Tijdens Agriflanders willen we bij hen polsen wat er vandaag ontbreekt in het onderzoek”, klinkt het bij ILVO.

Lees meer over:

De peulvruchtenteelt is in opmars in Vlaanderen. Onderzoekscentra werken aan meerdere projecten om eiwitteelten te doorgronden en om drempels voor de lokale teelt weg te werken: sojaveldproeven, experimenten met andere peulgewassen, ontwikkelingen naar aangepaste rassen, de zoektocht naar gunstige bodembacteriën, businessmodellen voor deze nieuwe teelten, enz. Heel wat landbouwers volgen dat onderzoek van op afstand. “Nu willen we van landbouwers, onze potentiële eiwittelers, zelf horen wat ze verwachten van de onderzoekers”, zegt Joke Pannecoucque, onderzoeker soja bij ILVO.

Tijdens een speciale dialoogsessie tijdens Agriflanders gaan ILVO en VIB daarom bij landbouwers polsen welke kennis er volgens hen ontbreekt. “Denk daarbij aan vragen zoals: Onder welke voorwaarden kan soja in de teeltrotatie worden meegenomen? Wat weten of wensen landbouwers te weten over de teelt, de afzet, de prijzen, de (on)voorspelbaarheid? En vooral, wat voor kennis mankeert er nu nog vanuit de labs en proefvelden? De link tussen eiwitteelten en klimaataanpassing? Het verband met bodemgezondheid? Het economisch verhaal om een succesvol “nieuw graan” te lanceren?”, verduidelijkt Pannecoucque.

Beide onderzoekscentra verwachten dat dit een leerrijke ervaring wordt voor beide partijen, voor onderzoekers en voor landbouwers. “Soja is één van de belangrijkste plantaardige eiwitbronnen voor voeding en diervoeder. De teelt behoeft minder tot nauwelijks stikstofbemesting. Vandaar het etiket ‘duurzaam gewas’”, legt Laurien Van Dyck, onderzoeker bij VIB uit. Zij volgt het onderzoeksproject ‘Soja in 1000 tuinen’ op. Bij dat onderzoek helpen meer dan 1000 burgers en landbouwers in gans Vlaanderen mee om de bodemorganismen rond de wortels van ‘hun’ vierkante meter soja te inventariseren.

Ben je landbouwer en wens je deel te nemen aan de rondetafel over soja op vrijdag 13 januari 2023 van 10u tot 12u tijdens Agriflanders? Dan kan je je nog inschrijven tot 9 januari 2023. Een gratis inkomkaart voor de beurs en een lunch zijn inbegrepen.

Uitgelicht
Een burgerwetenschapsproject van VIB, UGent, ILVO en KU Leuven moet de duurzame sojateelt in Vlaanderen stimuleren door lokaal aanwezige bodembacteriën in kaart te brengen. Er...
2 maart 2021 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek