header.home link

Voortgang kringlooplandbouw wordt binnenkort meetbaar

17 maart 2021

Hoe weet je als boer dat je goed bezig bent met circulaire landbouw? De Nederlandse universiteit Wageningen University & Research (WUR) bouwt samen met enkele partners aan een systeem dat de voortgang in kringlooplandbouw op een landbouwbedrijf moet kunnen monitoren. Boeren zouden met zo’n systeem bijvoorbeeld beloond kunnen worden voor de vooruitgang die ze boeken.

Lees meer over:
tarwe-graan-jongeboeren-akker-1250

Bij circulaire landbouw wordt gefocust op het sluiten van de kringlopen, waarbij niets van grondstoffen verloren gaat. Met andere woorden: alles wordt optimaal benut. Denk aan reststromen uit de akkerbouw of voedingsindustrie, zoals loof of bierdraf, die verwerkt worden tot diervoeding. Of de het ammoniumsulfaat, de reststroom van gereinigde stallucht die geproduceerd wordt in luchtwassers, dat als kunstmeststof kan ingezet worden.

Maar als het gaat over duurzame kringlooplandbouw, wordt er vaak gediscussieerd over de lange termijn doelstellingen, het verdienmodel dat erachter schuilt en de integrale aanpak. Kortom, de landbouwer wil weten waar hij aan toe is op vlak van overheidsbeleid.

Vaak stuurt het beleid aan op enkele losse aspecten. “Maar dat is geen effectieve methode”, stelt Anne-Charlotte Hoes, onderzoeker bij WUR. “Het is net logischer om het als één pakket te beschouwen en te werken aan de bodem, water, biodiversiteit en het klimaat in samenhangend geheel.”

Ondernemers kunnen hiermee zelf bepalen op welke manier en hoe ambitieus ze willen presteren op de duurzaamheidsthema’s die spelen op het bedrijf

Anne-Charlotte Hoes - WUR

Volgens WUR kan een set van integrale Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) helpen om meer duidelijkheid te geven aan de landbouwers. Zo helpt een goed KPI-systeem om zich een weg te banen doorheen de regelgevingen. “Landbouwers hebben veel last van maatregelen en voorschriften”, aldus Hoes. “Door meer te sturen op doelen en het monitoren van bedrijfsresultaten, kan je daar wat aan doen. Ondernemers kunnen zelf bepalen op welke manier en hoe ambitieus ze willen presteren op de duurzaamheidsthema’s die spelen op het bedrijf. Dat biedt tegelijk ook de nodige ondernemersvrijheid.”

Voor de zuivel en de akkerbouw bestaat er al een systeem van KPI’s. “Dit project bouwt voort op ervaringen van die sectoren. Nu worden de indicatoren ontwikkeld voor de experimenteergebieden voor kringlooplandbouw”, legt Hoes uit. “Deze gebieden bieden boeren de ruimte om tijdelijk af te wijken van regelgeving om te kunnen experimenteren met kringlooplandbouw.”

Bron: WUR

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek