header.home link

VLM roept op om akkerranden in landbouwgebied te respecteren

Akkerstroken aan de rand van landbouwpercelen worden nog vaak betreden, terwijl dat nochtans verboden is. “Landbouwers leggen die randen aan om akker- en weidevogels te beschermen of kwetsbare landschapselementen te bufferen. Elke activiteit op de randen, beschadigt de grasmat en verstoort de akker- en weidevogels”, klinkt het bij VLM. Bovendien dragen landbouwers de gevolgen van de schade: zij ontvangen een lagere vergoeding voor hun beheerovereenkomst.

7 april 2023  – Laatste update 7 april 2023 13:47
akkerrandbeheerovereenkomstVLMnietbetreden

Landbouwers leggen de randen aan op hun landbouwpercelen voor de akker- en weidevogels. Op dit moment maken grondbroedende vogels zoals veldleeuweriken en patrijzen er hun nesten, en vinden ze er insecten om de kleintjes groot te brengen. Als er gevaar dreigt, vinden de vogels er ook dekking. In de winter vinden onder meer geelgorzen en grauwe gorzen er voedsel. Tegelijk gebruiken soorten zoals vleermuizen de randen als verbindingsroute om zich van de ene naar de andere plek te verplaatsen.

Die randen zijn niet alleen goed voor heel wat diersoorten. Soms worden ze ook aangelegd om kwetsbare landschapselementen zoals houtkanten en bos te bufferen. De randen voorkomen dat chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen erin terecht komen.

Oproep

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wil wandelaars, mountainbikers, loonwerkers, motorcrossers en quads dus oproepen om geen akkerranden te betreden, tenzij er een aangeduid pad ligt. “Laat ook geen honden loslopen op de randen. Bij dreiging verlaten vogels hun nest. Dan is het risico groot dat de eieren niet uitkomen of dat de jongen verhongeren, of dat ze worden opgegeten door roofdieren”, aldus VLM. “Als u zo’n akkerrand ziet, houdt u daar dan rekening mee? De landbouwers en de natuur zullen u dankbaar zijn.”

akkerrandbeheerovereenkomstVLMnietbetreden-NickVanDerHooft
akkerrandbeheerovereenkomstVLMnietbetreden-SvenJardin

Beheerovereenkomsten

Landbouwers krijgen ondersteuning voor de akkerranden in het kader van de beheerovereenkomsten van VLM. Ze voeren dan vijf jaar lang maatregelen uit op hun landbouwpercelen die goed zijn voor de biodiversiteit en het landschap. ​ In ruil voor hun inspanningen, krijgen de landbouwers een vergoeding.

Er zijn verschillende beheerovereenkomsten voor het aanleggen en onderhouden van randen op landbouwpercelen. Op veel van die randen zijn, behalve maaien, geen andere activiteiten toegelaten. Dat betekent dat de rand ook niet als doorgang mag gebruikt worden. “Er mag in geen enkel geval op gewandeld, en dus ook niet op gereden worden met een voertuig. Als dat toch gebeurt, schiet het aanleggen van zulke randen zijn doel voorbij, én riskeert de landbouwer bovendien een lagere vergoeding te krijgen voor zijn beheerovereenkomst”, besluit VLM.

Meer informatie vind je op www.vlm.be/beheerovereenkomsten

Wat overtuigt landbouwers om beheerovereenkomsten af te sluiten?
Uitgelicht
Om landbouwers blijvend te engageren om beheerovereenkomsten af te sluiten, zijn een grotere flexibiliteit in de pakketten en een hogere vergoeding zeker aan te raden. Ook ext...
23 maart 2023 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek