header.home link

Vlaanderen zoekt naar een win-win met projectoproep Landbouw-Natuur

De Vlaamse overheid wil initiatieven ondersteunen die landbouw en natuur verzoenen en lanceert hiervoor een nieuwe projectoproep. Centraal thema dit jaar is “soorten”.

27 juni 2022  – Laatste update 27 juni 2022 16:21
Lees meer over:

Het departement Omgeving, het departement Landbouw en Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het agentschap Natuur en Bos (ANB) lanceren elk jaar een projectoproep dat thematisch is afgebakend. “Voor deze vijfde oproep hebben we voor het thema “soorten” gekozen”, vertelt Brigitte Borgmans van het departement Omgeving.

De populaties van veel voorkomende soorten in landbouwgebied zijn in Vlaanderen in de tweede helft van de 20ste eeuw heel sterk achteruitgegaan. “Door de wijziging in landbouwpraktijken en teelten, de klimaatverandering en de toenemende versnippering en verharding van de open ruimte, kregen ze het steeds lastiger om nog voldoende voedsel en een veilig onderkomen te vinden”, verklaart Borgmans. “Met een gerichte inzet van instrumenten voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in het landbouwgebied, kunnen we, met behulp van de landbouwers het tij keren.”

De overheid gaat op zoek naar innovatieve, experimentele projecten die gericht zijn op het behoud en de bescherming van soorten gelinkt aan het landbouwgebied of aan landbouwactiviteiten. Enkel soorten waarvoor een soortenbeschermingsprogramma is opgemaakt, op dit moment zijn dat er 26, komen in aanmerking. Verder moet bij het uitwerken van de projecten voldoende aandacht zijn voor het economische aspect voor de landbouwer.

De oproep staat open voor iedereen en projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot en met 10 oktober 2022. De gesubsidieerde projecten mogen van start gaan vanaf 1 januari 2023 en hebben een maximale duurtijd van 2 jaar. De maximale financiering vanuit de Vlaamse overheid bedraagt 20.000 euro per project. De organisatie die het project indient, moet zorgen voor een minimale eigen inbreng van 25 procent van het totale bedrag. Er kunnen maximaal 4 projecten gesubsidieerd worden.

Alle info vind je op de website van het departement Omgeving.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: VLM (grauwe kiekendief)

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek