header.home link

Vlaanderen verdubbelt budget om asbest in landbouwdaken te verwijderen

21 september 2021

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor het asbestprotocol. Ministers van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en Landbouw Hilde Crevits (CD&V) slaan de handen ineen met sectororganisaties Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat (ABS), het Vlaams Agrarisch Centrum (VAC) en OVAM om landbouwers te helpen om hun gebouwen asbestveilig te maken. Het verwijderen en afvoeren van het asbest is gratis voor boeren, die bovendien kunnen rekenen op een subsidie van 30 procent voor de vervanging van de daken.

Lees meer over:

Vlaanderen wil tegen 2040 “asbestveilig” zijn. In het kader van deze ambitie keurde de regering in 2018 het actieplan asbestafbouw goed, dat inzet op een en versnelde afbouw van asbestmaterialen in onze leefomgeving. Vooral asbestdaken en -gevels komen in het vizier. Door veroudering en blootstelling aan de weersinvloeden slijt het bindmiddel immers, waardoor de asbestvezels vrij spel krijgen. Inademing van die vezels kan op termijn leiden tot asbestaandoeningen zoals mesothelioom en asbestose.   

Zowat een vierde van de dakoppervlakte met asbest in Vlaanderen is voor rekening van de landbouwsector. OVAM werkte daarom samen met de land- en tuinbouwsector (ABS, Boerenbond en VAC) een protocol uit om land- en tuinbouwers te helpen vlot hun asbestdaken te ontmantelen. Vanuit de relancemiddelen wordt het budget van 1,5 miljoen euro hiervoor verdubbeld.

Een goede zaak, vindt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. “Wij streven al jaren naar een verwijdering van asbest van de daken van onze schuren en stallen. Maar tot heden was dit een zeer dure zaak voor onze landbouwers”, zegt hij.

Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond, benadrukt dat het bewustzijn dat asbest zo snel mogelijk verwijderd moet worden, wel degelijk leeft bij de landbouwers. “Alleen vallen de kosten voor verwijdering ervan vaak erg hoog uit. We zijn dan ook tevreden dat dit protocol nu wordt uitgerold zodat elke land- en tuinbouwer in heel Vlaanderen zich nu kan aanmelden voor de subsidie.”

Wederzijdse engagementen

In het protocol gingen de landbouwsector en OVAM wederzijdse engagementen aan. Zo stelde OVAM een inzamelaar aan die in opdracht en op kosten van de OVAM gedemonteerde asbestdaken bij de landbouwer ophaalt. De afvalstoffenmaatschappij komt tegemoet aan de asbestkost die doorgaans zo’n 6 à 10 procent bedraagt van de totale kost voor de vervanging van een dak .   

De landbouworganisaties van hun kant zetten in op communicatie en het delen van goede praktijkvoorbeelden onder landbouwers. Ze krijgen hiervoor de ondersteuning van OVAM met een handige brochure voor geïnteresseerde land- en tuinbouwers. De sectorpartners zorgen voor voldoende informatie en vorming zodat het asbest op een veilige manier kan verwijderd worden.

Minister Demir wijst erop dat asbest een belangrijk probleem blijft in Vlaanderen. “Maar dankzij het grotere budget kunnen we zorgen voor meer dak- en gevelrenovaties, die bovendien nog eens zorgen voor een verlaging van de energiefactuur van landbouwers, extra tewerkstelling voor de bouwsector én het verminderen van de uitstoot van CO2.”

Ook minister Crevits is tevreden dat het nieuwe sectorprotocol er is. “Het is zeer positief dat het correct verwijderen en afvoeren van materialen die asbest bevatten, gratis kan gebeuren en landbouwers meer ontzorgd zullen worden via het nieuwe sectorprotocol. Landbouwers kunnen voor de vervanging van daken bovendien tot 30 procent investeringssteun ontvangen uit het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF). Het gaat om steun voor de nieuwe dakbedekking en de draagconstructie op voorwaarde dat de afbraak en verwerking gebeurt met het voorleggen van een attest van een verwerker die bij de OVAM geregistreerd is.” 

Aanmelden via de website

Land- en tuinbouwers kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor de dienstverlening van de OVAM via www.asbestinfo.be. Landbouwers die gebruik willen maken van een ophaling via de OVAM moeten beschikken over een ondernemingsnummer samen met een landbouwnummer, en een exploitatienummer die hij voor zijn activiteiten verkreeg bij het Departement Landbouw & Visserij. Bij de aanmelding geeft de landbouwer ook aan van welk perceel het dak verwijderd zal worden en waar de inzamelaar de container moet plaatsen. Aan de hand van het aantal vierkante meter kan OVAM bepalen hoeveel containers de inzamelaar moet leveren. OVAM selecteerde de inzamelaar op basis van strenge kwaliteitscriteria die een asbestveilige ophaling garanderen. De inzamelaar zal de gevulde containers van op  de aangegeven locatie  afvoeren voor verdere verwerking.   

Landbouwers kunnen een (dak)aannemer vinden via het Asbestcharter dat de OVAM samen met de bouwsector uitwerkte. Deze dakwerkers vinden asbestveilig werken belangrijk en onderschrijven dat openlijk via het charter. Hun uitvoerende werknemers zijn bovendien in het bezit van een geldig attest voor ‘eenvoudige handelingen’. Zo is de land- en tuinbouwer zeker dat deze werknemers weten hoe je veilig een asbestdak kan demonteren.

Uitgelicht
Het akkoord over het sectorprotocol rond asbestafbouw met de land- en tuinbouwsector is klaar. Dat heeft Vlaams Omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) geantwoord op een vraag va...
9 april 2021 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek