header.home link

Subsidie voor asbestverwijdering agrarische gebouwen komt eraan

9 april 2021

Het akkoord over het sectorprotocol rond asbestafbouw met de land- en tuinbouwsector is klaar. Dat heeft Vlaams Omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) geantwoord op een vraag van parlementslid Stijn De Roo (CD&V). Dankzij het akkoord zullen land- en tuinbouwers kunnen rekenen op financiële steun voor de verwijdering van asbest. De concrete startdatum wordt bij de ondertekening bekend gemaakt.

Lees meer over:

De Vlaamse regering keurde al in 2014 een versneld asbestafbouwplan goed. Er zijn ondertussen proefprojecten uitgerold, ook in de land- en tuinbouw, die moeten bijdragen tot een versnelde en veilige verwijdering van materialen met asbest. Er zit naar schatting nog meer dan 500.000 ton materiaal met asbest in de gebouwen van de Vlaamse land- en tuinbouwsector, met alle risico’s van dien voor gezondheid en milieu.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) startte inmiddels met gerichte ondersteuning van gebouweigenaars. Daarnaast onderzoekt de instantie de komende jaren hoe bestaande of nieuwe subsidies het verwijderen van asbest nog beter kunnen ondersteunen. Naast het verlenen van financiële steun wil OVAM het voor eigenaars van een gebouw mogelijk maken om asbest eenvoudig en veilig weg te halen.

“Naar analogie met het sectorprotocol voor scholen is er nu ook een inhoudelijke akkoord over het protocol voor de land- en tuinbouwsector”, antwoordde minister Zuhal Demir op een vraag van parlementslid Stijn De Roo. “De OVAM vond een inhoudelijk draagvlak met de landbouworganisaties ABS, Boerenbond en VAC. Ik werk momenteel alle praktische modaliteiten uit om na de ondertekening meteen van start te kunnen gaan met het voorziene aanbod.” Het doel is om een ophaling te organiseren van asbesthoudende materialen uit de sector tegen een voordelig tarief.

Hopelijk laat de ondertekening niet te lang op zich wachten zodat het asbest snel en veilig kan weggehaald worden mét financiële steun van de overheid

Stijn De Roo (CD&V) - Vlaams parlementslid

Nodige stimulans

De OVAM zal financieel tussenkomen in de ‘asbestmeerkost’ bij agrarische asbestdaken. “Concreet omvat dit de vrijgekomen hoeveelheden asbestcement, een kost die niet bij een traditioneel dak voorkomt”, verduidelijkt de minister. “De OVAM werkt hiervoor samen met een inzamelaar die het asbest bij de landbouw ophaalt en financiert daarbij 100 procent van de kostprijs voor containerlevering, ophaling, transport en verwerking van het asbestcement. De hoogte van de subsidie is daarbij afhankelijk van de grootte van het dak.”

De lokale besturen en afvalintercommunales komen in dit proces niet tussen. De aanvraag gebeurt immers via een webformulier bij de OVAM, die ook de nodige brochures voorziet om de land- en tuinbouwers te informeren.

Volgens Demir zou dit de land- en tuinbouwers moeten aanmoedigen om het asbest te verwijderen. De landbouwer zal wel zelf moeten verklaren de Europese regelgeving rond de-minimis te respecteren, waarbij hij aangeeft dat zijn bedrijf niet meer dan 20.000 euro aan de-minimissteun ontvangen heeft over de 3 laatste jaren.

“Met dit akkoord is een belangrijke stap gezet”, aldus De Roo. “Het is nu enkel nog wachten op de ondertekening van het protocol want dan zal ook de startdatum bekend gemaakt worden. Hopelijk laat de ondertekening niet te lang op zich wachten zodat het asbest snel en veilig kan weggehaald worden mét financiële steun van de overheid.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek