header.home link

Vlaanderen stuurt energiesteun voor bedrijven bij

27 januari 2023

De Vlaamse regering heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de uitbreiding van de energiesteun aan bedrijven voor het eerste kwartaal van 2023. Na een evaluatie wordt het steunmechanisme wel bijgestuurd. Zo zal elke gezonde onderneming met minstens 7.500 euro aan uitgaven voor elektriciteit en gas in haar vestigingen in 2021 in aanmerking komen. "We willen iedereen - van de lokale bakker tot de buitenlandse productievestiging - ondersteunen", stelt minister van Economie Jo Brouns (cd&v).

Lees meer over:
voedingsindustrievoedingsbedrijf-1250

Het was één van de beloftes uit de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. Bedrijven die getroffen werden door de Oekraïnecrisis en de stijgende energieprijzen, zouden kunnen rekenen op Vlaamse steun. In december zette de regering-Jambon het licht op groen voor het beloofde steunmechanisme. In totaal voorzag de regering 250 miljoen euro, verdeeld over twee schijven.

Maar omdat de voorwaarden voor de steun streng waren - zo moesten ondernemingen een operationeel verlies lijden en meer dan een verdubbeling van de energiekosten in het vierde kwartaal van 2022 hebben - kwam er kritiek van sectororganisaties. Ook het aantal aanvragen lag lager dan verwacht. Zo zijn er tot vandaag maar 240 aanvragen ingediend, goed voor 6 miljoen euro, terwijl er dus 125 miljoen euro voorzien was.

Bijsturing

Minister Brouns beloofde een evaluatie en op basis van die oefening stuurt de regering nu bij. Dat kan ook omdat de Europese regels intussen versoepeld zijn. Dat maakt het mogelijk de steun te verbreden en ook toegankelijk te maken voor kleine ondernemingen.

Concreet komt elke gezonde onderneming met minstens 7.500 euro aan uitgaven voor elektriciteit en gas in haar Vlaamse vestigingen in 2021 in aanmerking. Enkel prijsstijgingen in elektriciteit en gas die meer dan 50 procent hoger liggen dan de prijzen van 2021 komen daarbij in aanmerking om vergoed te worden. De onderneming moet daarnaast in het eerste kwartaal van 2023 een daling van haar brutowinst (EBITDA) van minstens 50 procent kennen.

Een aantal eerdere voorwaarden, die moeten helpen om misbruik te vermijden, blijven geldig. Zo is elke onderneming die de steun ontvangt verplicht om minstens vijf jaar in Vlaanderen actief te blijven, mag zij tot het einde van 2023 geen dividenden uitkeren en mag zij niet meer dan 35 procent van het personeel op tijdelijke werkloosheid hebben geplaatst voor de periode waarvoor zij steun ontvangt. Tot slot moet elke onderneming met een hoog energieverbruik een energiebeleidsovereenkomst ondertekenen, waardoor zij zich ertoe verbindt haar energieverbruik te reduceren.

Uitgelicht
De gestegen kosten voor onder meer energie hebben een grote impact op de vlees- en vleesverwerkende sector. Het gros van de bedrijven slaagt er niet in de gestegen kosten door...
14 november 2022 Lees meer

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek