header.home link

Vlaanderen lanceert nieuwe oproep voor projecten biolandbouw

Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid kondigt een nieuwe oproep aan voor projectvoorstellen voor onderzoek rond biologische landbouw. Geselecteerde projecten kunnen een budget van maximum 150.000 euro krijgen. Deadline: 15 juni 2023.

17 april 2023  – Laatste update 17 april 2023 15:33
Lees meer over:

De projectvoorstellen moeten onderzoek doen naar robuuste biologische plantaardige of dierlijke productiesystemen. Daarbij kan de focus onder meer liggen op het beheersen van ziektes en plagen door agro-ecologische praktijken of op het optimaliseren van uitloop en bedrijfseigen voederproductie. 

Voorwaarden 

Deze oproep is gericht naar Vlaamse wetenschappelijke onderwijs- en onderzoeksinstellingen zonder commerciële doelstellingen (hogescholen en universiteiten), bij voorkeur in een consortium met praktijkcentra en richt zich op fundamenteel of toegepast onderzoek.

De projecten worden samen met de biosector uitgeschreven, uitgevoerd en opgevolgd. Om in aanmerking te komen voor de selectie, is daarom een attest vereist waaruit blijkt dat het onderzoeksvoorstel gedragen wordt door de sector. Dat kan bijvoorbeeld een verslag zijn van een vergadering met landbouwers, een lijst met handtekeningen of een schriftelijk akkoord.

Verder moet er een samenwerking op poten gezet worden tussen het praktijkveld (proefcentra, biobedrijfsnetwerken…) en de hogeschool of universiteit. Het onderzoek zelf moet uitgevoerd worden op biologische gecertificeerde bedrijven of onder biologische omstandigheden. Dat mag on-farm zijn.

Er wordt aan de indieners gevraagd een kort filmpje te maken waarin de onderzoeksresultaten van het project worden toegelicht op maat van de biolandbouwers.

Voor deze oproep is een budget voorzien van 300.000 euro, met een maximum van 150.000 euro per project. Als een onderzoeksvoorstel al via andere financieringsbronnen bekostigd wordt, zal het geweigerd worden. Projecten kunnen ten vroegste starten 1 januari 2024 en ten laatste op 31 december 2024. De projectduur bedraagt maximum drie jaar.

Meer info over de verschillende thema’s en het aanvraagformulier vind je op de website https://lv.vlaanderen.be/bedrijfsvoering/biologische-landbouw/nieuws-biologische-landbouw.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek