header.home link

Vlaanderen laat 5 procent gangbare grondstoffen in biovoeder toe

13 mei 2022

Door de oorlog in Oekraïne mogen biovarkens- en pluimveehouders 5 procent niet-biologisch eiwitrijke voedergewassen mengen in het voeder van hun dieren. Ze moeten daarvoor wel individueel de toelating vragen aan het Departement Landbouw en Visserij. De veevoedersector had die uitzondering gevraagd omdat een aantal biologische veevoedergrondstoffen bijzonder schaars zijn geworden.

Lees meer over:
varken-bio-big-stal-biovarken-1250

Oekraïne is een belangrijke producent van bioproducten en van grondstoffen voor biologisch veevoeder. Eind maart waarschuwde de Nederlandse website Nieuwe Oogst al voor een nijpend tekort aan biologisch veevoeder. De krapte op de biologische grondstoffenmarkt speelde toen al een half jaar, maar door de oorlog in Oekraïne was de situatie geëscaleerd. Dat had ook zijn invloed op de prijzen waardoor de kosten enorm opliepen voor de biologische veehouders.

Voor de meeste leveranciers van biovoeder was het de jongste tijd bijna onmogelijk geworden om voeder samen te stellen dat beantwoord aan de nutritionele behoeften van het dier. Zeker in de pluimveesector was er door een gebrek aan biologische zonnebloemschilfers een groot probleem ontstaan. Een rantsoen zonder zonnebloemschilfers heeft ook een effect op het welzijn van kippen. “We zitten vandaag al met de ophokplicht door de vogelgriep waardoor pluimveehouders extra afleiding moeten voorzien. Zonder optimaal rantsoen kan dat tot pikkerij leiden”, stelt BioForum.

Uitgelicht

Oekraïense zonnebloem belangrijk voor Belgisch bio-ei

nieuws
24 maart 2022 Lees meer

Tot eind vorig jaar was het mogelijk om 5 procent gangbaar voeder bij te mengen in biovoeder , maar die regels werden begin dit jaar verstrengd door de nieuwe Europese bioverordening die bepaalt dat enkel 100 procent biologische grondstoffen mogen gebruikt worden voor biovoeder. Om een antwoord te bieden op de schaarste aan biogrondstoffen heeft een aantal lidstaten aangedrongen bij Europa om terug naar de oude regeling te gaan. Met succes, want intussen heeft de Commissie 5 procent inmenging van gangbare grondstoffen in biovoeder toegelaten, al kunnen de lidstaten hier anders over beslissen.

Waar in Nederland al half april een uitzondering werd toegestaan, heeft het Departement Landbouw en Visserij begin mei de Vlaamse pluimvee- en varkenshouders op de hoogte gebracht van deze uitzonderingsmaatregel. “De Vlaamse overheid heeft de oorlog in Oekraïne sinds 29 april 2022 erkend als rampzalige omstandigheden. Hierdoor kunnen biologische varkens- en pluimveehouders die hierdoor een tekort ervaren aan biologisch eiwitrijk voeder, een uitzondering aanvragen”, klinkt het in een mail naar de betrokken bioboeren.

Nog tot en met 18 mei 2022 kunnen biologische varkens- en pluimveehouders een individuele toelating vragen voor de inmenging van vijf procent gangbaar voeder in biologische veevoeder en dit voor een periode van maximaal 12 maanden. “Van zodra er opnieuw voldoende beschikbaarheid van biologisch voeder is, kan dit besluit opgeheven worden en stopt de toelating”, aldus het Departement Landbouw en Visserij.

Biolandbouwers die van deze uitzonderingsmaatregel willen gebruik maken, moeten ten laatste op 18 mei een mail sturen naar bio@lv.vlaanderen.be waarin ze verklaren dat het bedrijf voldoende inspanningen heeft geleverd om het tekort aan biologische eiwitrijk voeder naar aanleiding van de Oekraïnecrisis op te vangen. Alle informatie en bewijzen hieromtrent moet ter beschikking kunnen gesteld worden aan het controleorgaan of aan het Departement Landbouw en Visserij.

Uitgelicht
De corona crisis, de oorlog in Oekraïne en de nieuwe Europese biowetgeving hebben een zware impact op de biologische leghennenhouders. In een open brief trekken ze aan de alar...
7 april 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek