header.home link

Vlaanderen gaat voor 265 ha natte natuur in Durmevallei

1 maart 2022

De Vlaamse regering keurde eind februari de startnota goed voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Durmevallei fase 2’. Bedoeling is om de vallei van de Durme te vrijwaren voor landbouw en om er natte natuurgebied te ontwikkelen, meldt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Lees meer over:
durmevallei-sigmaplan-nattenatuur-1200

Het plan heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeenten Hamme, Waasmunster en Zele en voorziet in de realisatie van ongeveer 265 hectare natte natuur en 69 hectare verwevingsgebied, voorbehouden voor landbouw, natuur of waterberging. Eind maart start de publieke inspraakperiode over de startnota van dit GRUP.

Het plan zal de nodige bestemmingswijzigingen doorvoeren om de uitvoering van een aantal projecten van het Geactualiseerd Sigmaplan in de Durmevallei mogelijk te maken. Dat omvat onder meer de ontwikkeling van een aantal wetlands en natuurgebieden in de Sombeekse Meersen (Potpolder I), de Oude Durme, de Polder van Waasmunster, de Durmemeersen (Potpolder V), de Putten van Ham, het gebied Hof ten Rijen en in delen van Potpolder IV. Het plan zal ook het gebied rond de Oude Durme afbakenen als erfgoedlandschap. Bij de uitwerking van het plan zal bijzondere aandacht gaan naar het versterken van de mogelijkheden voor zacht recreatief medegebruik en natuur- en landschapsbeleving in de vallei.

De herinrichting van de riviervallei biedt volgens minister Demir ook toeristische opportuniteiten. “Een netwerk van trage wegen aangevuld met toeristisch-recreatieve infrastructuur zoals een vogelkijkhut, een fietsbrug, een uitkijkpunt en een rustplek moet de toeristische landschapsbeleving een stevige duw in de rug geven”, stelt ze. Ook de bestaande recreatieve verbindingen moeten voor fietsers en wandelaars langs de Durme blijven maximaal behouden.

“In Vlaanderen moeten we bekennen dat we decennia lang zijn vergeten wat de natte natuur voor ons doet. Ze houdt de watervoorraden op peil tijdens droge periodes, zuivert ons drinkwater, behoedt ons van overstromingen, houdt koolstof vast en biedt ze een thuis aan duizenden soorten planten en dieren. Met onze Blue Deal en initiatieven zoals deze geven we de natte natuur terug de ruimte die ze verdient. Dat we het bouwvrij karakter van de overstroombare vallei hiermee bevestigen kan in belang niet overschat worden met oog op het beschermen van onze open ruimte.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek