header.home link

Vlaamse imkerij krijgt stevige financiële duw in de rug

21 april 2021

De Europese Commissie heeft onlangs de sectorsteun voor de imkerij aanzienlijk verhoogd. De Vlaamse overheid is haar daarin gevolgd en legt eenzelfde bedrag op de tafel, samen goed voor 422.000 euro per jaar. “Zo kunnen we bijvoorbeeld starten met de uitbouw van een heuse ‘buitendienst’, een mobiele eenheid die overal in het land specifieke noden kan invullen”, klinkt het bij het team van het Vlaams Bijenteeltprogramma.

Lees meer over:

Het Vlaams Bijenprogramma kan rekenen op extra financiering vanuit de Europese Commissie en de Vlaamse overheid. “Om hiervan gebruik te kunnen maken, moesten we wel een aanpassing van het programma tegen 15 maart indienden”, klinkt het bij het team van het Vlaams Bijenteeltprogramma. “De representatieve bijenteeltverenigingen hebben een ambitieus plan uitgewerkt met een aantal opmerkelijke nieuwigheden.”

Uitwerken van een mobiele buitendienst

Zo is er verspreid over twee werkingsjaren 50.000 euro voorzien voor gemeenschaps-bijenstanden en lokale werking en 29.000 euro voor het uitbouwen van gesloten wascircuits door de lokale bonden. “Ook werd het team dat voor de uitvoering van dit programma instaat, uitgebreid met een imker die zich vooral gaat toeleggen op het geven van ondersteuning aan lokale selectie-initiatieven”, klinkt het. “Zo krijgen we straks de uitbouw van een heuse ‘buitendienst’.

Ook zal het Vlaams Bijenteeltprogramma haar schouders zetten onder de verdere uitbouw van het Arista Bee Research programma in Vlaanderen en zullen ze de hybridisatie van de zwarte honingbij via genetisch onderzoek opvolgen. “De bestrijding van de Aziatische hoornaar wordt gefaseerd overgeheveld naar het Agentschap Natuur en Bos”, klinkt het nog. “Dit agentschap heeft een uitbestedingscontract afgesloten met het Vlaams Bijeninstitituut vzw (VespaWatchers) om de eigenlijke bestrijding van de Aziatische hoornaar in hun opdracht uit te voeren.”

We hebben binnen het Toezichtcomité geoordeeld dat deze financiële injectie vanuit de Commissie en de Vlaamse overheid vooral de lokale werking moet ten goede komen

Dirk de Graaf - Projectleider

Strakke timing

Voor het luik van de lokale ondersteuning zal in de loop van mei in samenspraak met de koepels een oproep worden gelanceerd waarin lokale bonden kunnen intekenen. Het Toezichtcomité zal dan de inzendingen beoordelen en een keuze maken welke vereniging ondersteund wordt. De weerhouden voorstellen dienen dan uitgevoerd te worden voor het einde van het werkingsjaar, dus voor 31 juli 2021.

“We gaan een strikte timing moeten hanteren om dit alles tot een goed einde te brengen”, reageert projectleider professor Dirk de Graaf.” Het is eerder uitzonderlijk dat je in een periode van amper drie maanden zowel de oproep, de uitvoering als de financiële afhandeling moet samenballen. Maar we hebben binnen het Toezichtcomité geoordeeld dat deze financiële injectie vanuit de Commissie en de Vlaamse overheid vooral de lokale werking moet ten goede komen. We gaan er alles aan doen om dit te laten slagen.”

Het aangepaste programma bevat ook een uitbreiding van het programmapunt ‘steun van laboratoria voor de analyse van de producten van de bijenteelt’. Dit luik zal voornamelijk door het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) worden ingevuld en omvat een verhoging van het budget voor de kwaliteitszorg honing en extra middelen voor het analyseren van de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van oxaalzuur en van de biologische bestrijding van de varroa-mijt met roofmijten. “Ook zal ingezet worden op het opsporen van honingvervalsing en de kwaliteitszorg van de bijenwas”, besluit professor de Graaf.

Haal eens bloemenzaadjes uit een automaat

Bij hobby-imker Klaas Calcoen uit Erpe-Mere vind je meer dan enkel honing. Sinds kort staat er een nieuwe automaat waar je een zakje bloemenzaad kan uithalen. “We verzorgen de bijen en produceren honing”, legt Klaas uit. “Maar bijen gaan ook op zoek naar nectar en zo willen we iets doen voor hen en voor de natuur in het algemeen.”

Klaas kreeg al veel positieve reacties. “Voor 50 cent kan je tien vierkante meter bloemen inzaaien die er niet alleen leuk uitzien, maar ook hun nut hebben in het ecosysteem. Enkele weken na het zaaien kunnen de bijen er al in terecht voor nectar en stuifmeel. Een klein hoekje in de tuin heeft al zijn nut, het hoeft niet per se een hele bloemenweide te zijn.”

Bron: Honeybee Valley / Het Nieuwsblad

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek