header.home link

Vlaamse boer was optimistisch voor het weer zo tegenzat

22 juni 2017
Vanzelfsprekend zijn boeren nu ongerust over de aanhoudende droogte, maar in vergelijking met 2016 is de algemene teneur dit jaar positiever. De Vlaamse landbouwadministratie polste in maart van dit jaar naar de tevredenheid over de afgelopen zes maanden en het optimisme omtrent de nabije toekomst. Beiden stijgen, wat vooral te danken is aan een verbeterd ondernemersvertrouwen in de sectoren melkvee, akkerbouw, fruitteelt (toen nog in onwetendheid over de schade door late lentenachtvorst, nvdr.) en groenteteelt onder glas. Het meest optimistisch zijn dit voorjaar de varkenshouders en glastuinbouwers.
Lees meer over:

Vanzelfsprekend zijn boeren nu ongerust over de aanhoudende droogte, maar in vergelijking met 2016 is de algemene teneur dit jaar positiever. De Vlaamse landbouwadministratie polste in maart van dit jaar naar de tevredenheid over de afgelopen zes maanden en het optimisme omtrent de nabije toekomst. Beiden stijgen, wat vooral te danken is aan een verbeterd ondernemersvertrouwen in de sectoren melkvee, akkerbouw, fruitteelt (toen nog in onwetendheid over de schade door late lentenachtvorst, nvdr.) en groenteteelt onder glas. Het meest optimistisch zijn dit voorjaar de varkenshouders en glastuinbouwers.

De opwaartse stemming onder Vlaamse land- en tuinbouwers houdt aan. Dat vertaalt zich in de Vlaamse landbouwconjunctuurindex die volgens de maart-enquête stijgt van 70 naar 85. Daar hoort de kanttekening bij dat er pas bij een waarde van 100 een evenwicht is tussen negatieve en positieve antwoorden. Aan de enquête, waarvan alle resultaten terug te vinden zijn op de website van het Departement Landbouw en Visserij, hebben 557 Vlaamse land- en tuinbouwers meegewerkt.

Uitgezonderd in de vleesveehouderij waar de al zwakke rendabiliteit onder druk staat, verbetert het ondernemersvertrouwen in alle andere deelsectoren. Dat varieert van een lichte verbetering in de varkenshouderij tot een sterke verbetering in de akkerbouw en melkveehouderij. Bijna 40 procent van de akkerbouwers geeft aan zijn productie lichtjes uit te breiden. Onder melkveehouders is de grote ontevredenheid over de slechte melkprijs weggeëbd. Wat de toekomst betreft, zijn ze voorzichtig. Toen ze in maart bevraagd werden, gaven vier op de tien respondenten aan dat de melkprijs verder kan afnemen terwijl de prijsstijging van het voeder volgens hen doorzet.

Alle tuinbouwsectoren gaan erop vooruit, maar fruittelers hadden op het moment van de enquête nog geen weet van de catastrofe die hen op 20 april zou overkomen. Het effect van de vorstschade zal pas in de volgende conjunctuurindex zichtbaar zijn. De deelsector die het beste scoorde in maart, is de varkenshouderij. Vooral onder invloed van een grote vraag vanuit China zijn de varkensprijzen aangetrokken. Tussen september 2016 en februari van dit jaar schommelde de varkensprijs tussen de 140 en 150 euro per 100 kilo koud karkasgewicht. De biggenprijs inclusief toeslag steeg fors van 43 euro per big in november 2016 naar 56 euro eind februari 2017. Dat is vier euro per big meer dan het vorige record uit maart 2013.

Minder land- en tuinbouwers ondervonden de afgelopen zes maanden belemmeringen. Hun aandeel daalt fors van 80 procent in het najaar van 2016 naar 60 procent dit voorjaar. Vooral de weersomstandigheden waren in maart beter dan tijdens de vorige enquête toen wateroverlast in juni gevolgd werd door een droge zomer, wat landbouwers met grote moeilijkheden opzadelde. Ondertussen weten we dat 2017 op dat vlak ook allesbehalve voorspoedig loopt.

Iets meer land- en tuinbouwers, namelijk één op de drie, plannen het komende jaar investeringen. Ze willen vooral investeren in de vervanging of uitbreiding van gebouwen en in nieuwe installaties en machines. De vraag naar grond blijft. Hoewel de fruitsector een opeenvolging van financiële tegenslagen kent, is de investeringslust (47%) daar nog steeds het grootst, omwille van nieuwe aanplantingen. In de varkenshouderij denkt maar één op de vijf ondernemers aan investeren.

Beeld: Loonwerk Defour

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek