header.home link

Vlaams parlement moet 85.000 hectare natuur redden

24 januari 2009
Het Vlaams parlement gaat de komende maanden een reparatiedecreet stemmen om de afbakening van 85.000 hectare van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) te vrijwaren. De vorige Vlaamse regering voerde die afbakening door via 37 besluiten, maar een recent arrest van de Raad van State plaatst dat op de helling. Volgens het Natuurdecreet uit 1998 moest het VEN immers volledig afgebakend zijn binnen de vijf jaar na de inwerkingtreding ervan.
Lees meer over:

Het Vlaams parlement gaat de komende maanden een reparatiedecreet stemmen om de afbakening van 85.000 hectare van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) te vrijwaren. De vorige Vlaamse regering voerde die afbakening door via 37 besluiten, maar een recent arrest van de Raad van State plaatst dat op de helling.

Volgens het Natuurdecreet uit 1998 moest het VEN, in totaal goed voor 125.000 ha, afgebakend zijn binnen de vijf jaar na de inwerkingtreding van het VEN. De Vlaamse regering nam de 37 afbakeningsbesluiten voor de afbakening van in totaal 85.000 hectare pas na het verstrijken van die termijn. Om die reden vernietigde de Raad van State onlangs een van die besluiten.

Minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) heeft haar administratie de opdracht gegeven een tekstvoorstel uit te werken om de kwestie op te lossen. De minister zal het resultaat ervan overmaken aan de meerderheidsfracties in het Vlaams parlement. Het is de bedoeling om de nodige decreetwijzigingen nog deze legislatuur door te voeren.

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek