header.home link

Vlaams Bijeninstituut lanceert “Biostrades”

26 augustus 2021

Het Vlaams Bijeninstituut, een organisatie van imkers en bijenliefhebbers die onder meer de bijenteelt wil bevorderen, lanceert het project “Biostrade” bij steden en gemeenten. Doel is om meer aangesloten bloemenstroken te krijgen, ten gunste van onze wilde bijensoorten.

Lees meer over:

In ons land zijn er een 350-tal soorten bijen en die hebben het allemaal moeilijk. Daarvoor zijn verschillende reden. Maar voor wilde bijensoorten is het fragmentarisch voorkomen van bloemstroken met voldoende stuifmeel en nectar een probleem, zegt René De Backer, de voorzitter van het Bijeninstituut. "Deze bijensoorten hebben nood aan meer verbinding tussen bloemenstroken om zich te verspreiden en hun genrijkdom uit te breiden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de honingbijen, die een reikwijdte hebben van drie à vijf kilometer.”

Relance voor bijen en insecten

Het Bijeninstituut gaat daarom de gemeenten een visie, kennis en hulp aanreiken om te zorgen voor aaneengesloten bloemenstroken, die het “Biostrades” noemt. "We merken dat er bij de gemeenten veel goede wil is, maar ze weten vaak niet hoe. We gaan hen daar nu bij helpen", zegt De Backer.

Zo wil het Bijeninstituut steden en gemeenten informeren over gekende drachtplanten, zodat ze daarmee rekening kunnen houden bij groenbeheer of de aanleg van parken. Het opstellen van een plan vervolgens kan gaten in de voedselbevoorrading aan het licht brengen en helpen dichten.

Er lopen al diverse proefprojecten, onder meer in het Oost-Vlaamse Zele, die volgens het Bijeninstituut tot goede resultaten leiden. De Backer zegt ook dat de tegenkanting afneemt tegen bijenvriendelijk maaien. "Als je het mooi beheert, zijn de mensen er tevreden mee. Het zijn uiteindelijk bloemen die je laat staan."

Uitgelicht
De wegbermen zijn dit voorjaar veel correcter en bijenvriendelijker gemaaid. Voor de bermen beheerd door gemeenten en steden zijn bij het Vlaamse Bijeninstituut (VBI) tachtig...
9 juli 2021 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek