header.home link

Verhoopte verbetering van groentecontracten blijft uit

9 februari 2018
Groentetelers hebben de voorbije twee jaar gevochten tegen de weerselementen om hun oogst te redden. Gezien de tegenvallende opbrengsten was de verwachting dat de contractprijzen voor industriegroenten zouden stijgen. Dat blijkt alleen voor erwten en bloemkool in eerste vrucht het geval, in beperkte mate dan nog. Andere groenten blijven status quo of dalen zelfs in prijs. Dat stuit producenten tegen de borst want aan Wervel vertelde een teler: “De prijzen worden eenzijdig door de afnemers afgekondigd en zijn te nemen of te laten. Een boer verdient enkel nog zijn kost door heel lange werkdagen te maken. Ook met allerlei kosten, zoals wildschade, wordt geen rekening gehouden.”
Lees meer over:

Groentetelers hebben de voorbije twee jaar gevochten tegen de weerselementen om hun oogst te redden. Gezien de tegenvallende opbrengsten was de verwachting dat de contractprijzen voor industriegroenten zouden stijgen. Dat blijkt alleen voor erwten en bloemkool in eerste vrucht het geval, in beperkte mate dan nog. Andere groenten blijven status quo of dalen zelfs in prijs. Dat stuit producenten tegen de borst want aan Wervel vertelde een teler: “De prijzen worden eenzijdig door de afnemers afgekondigd en zijn te nemen of te laten. Een boer verdient enkel nog zijn kost door heel lange werkdagen te maken. Ook met allerlei kosten, zoals wildschade, wordt geen rekening gehouden.”

De verwachte stijging van de prijs van industriegroenten blijft grotendeels uit, wat een tegenvaller is voor producenten die in 2016 watergeulen groeven en een jaar later hun oogst zagen wegkwijnen door droogte. Voor erwten en bloemkool in eerste vrucht is er een beperkte stijging van de contractprijs, maar de vergoeding voor bonen, spruitkool en prei daalt. Andere groenten blijven status quo.

De prijs van erwten kon stijgen omdat de opbrengsten al drie jaar op rij tegenvallen. De bonenoogst was in 2017 opnieuw heel variabel, veelal afhankelijk van de zaaidatum. Telersvereniging Ingro bepleitte een voldoende grote marge om tegenvallende opbrengsten op te vangen, maar de afnemers doen nog 10 euro per ton af van de contractprijs. Producenten van spruitkool en prei moeten evenveel inleveren. Opdat de contractprijs van bloemkool bijgestuurd zou worden (+10 euro per ton in eerste vrucht), benadrukte de telersvereniging dat beregenen veel tijd en geld kost.

In het najaar van 2017 werd de oogst van meerdere teelten afgeremd, onder meer door capaciteitsproblemen bij de afnemers. Als gevolg daarvan staan sommige teelten, zoals grote wortelen en knolselderij, nu nog steeds op het veld. Door de vele regen zijn percelen drassig en moeilijk tot niet berijdbaar. Als het gewas geoogst kan worden, zal de bodemstructuur daar zeker onder lijden en dat hypothekeert de volgteelt. De afnemers waren niet bereid om hierrond een regeling op te nemen in de contracten.

Het nieuws dat de contractprijzen voor industriegroenten zouden dalen, was net bekend toen Wervel een bezoek bracht aan een landbouwbedrijf uit Ieper. Wervel maakt een scherpe analyse van de problemen aan producentenzijde: “Contractteelt laat bij de boer geen speelruimte. Het is financieel voor veel landbouwers niet te dragen. Ze doen beroep op goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa, die nodig zijn want Belgen willen geen ‘boerenwerk’ meer doen. Seizoenarbeiders zijn voortdurend aan de slag want het is het hele jaar door het seizoen van iets. Eens op een bedrijf moet er constant werk zijn want anders vertrekken de Roemeense arbeidskrachten. Dat vereist schaalvergroting en geeft alweer een groter aanbod. Er wordt geen beperking opgelegd qua aantal seizoenarbeiders per landbouwbedrijf zodat sommigen 200 of meer seizoenarbeiders tewerkstellen.”

Bron: Boer&Tuinder / Wervel

Beeld: Loonwerk Defour

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek