header.home link

Verbod op onverdoofd slachten niet in strijd met grondwet

1 oktober 2021

Het verbod op onverdoofd slachten dat Vlaanderen en Wallonië in 2019 hebben ingevoerd is niet in strijd met de grondwet. Dat heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld in een langverwacht arrest.

Lees meer over:

Het Hof volgt daarmee het eerdere oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie en verwerpt de klachten van verschillende joodse en moslimverenigingen die tegen het decreet naar het Hof waren getrokken omdat ze het verbod strijdig vonden met de vrijheid van religie. 'Dierenwelzijn vormt een waarde waar hedendaagse democratische samenlevingen steeds meer belang aan hechten. Deze maatschappelijke ontwikkelingen kunnen een algemene vereiste van voorafgaandebedwelming mede rechtvaardigen', klinkt het in het arrest.

Nu het Hof geen bezwaren ziet, legt Brussels minister voor Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFI) het dossier op de Brusselse regeringstafel.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageert tevreden. 'Jaren geleden werd ik gek verklaard omdat ik komaf wou maken met onverdoofd slachten. Vandaag is het een feit. Laat ons deze bladzijde nu definitief omslaan en voortaan samen streven naar meer dierenwelzijn.'

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek