header.home link

"Veeteelt zal het klimaatprobleem niet oplossen"

5 november 2021

De veestapel kleiner maken, wordt naar voor geschoven als oplossing voor het klimaatprobleem. "Als krantenkop klinkt dat natuurlijk goed", zeggen Bram Van Hecke en Maarten Moermans, voorzitter en ondervoorzitter van Groene Kring. "Maar met klinkende krantenkoppen is geen klimaatbeleid geschreven, laat staan een klimaatreductie bereikt."

Lees meer over:

De klimaatcrisis is brandend actueel: regeringen worden om de oren geslagen met extreme weersomstandigheden enerzijds en ambitieuze reductiedoelstellingen anderzijds. Daarin wordt ook naar de landbouwsector gekeken. Dat is terecht: de landbouwsector heeft een uitstoot en heeft dus de uitdaging voor zich deze te reduceren. Helaas is zoals steeds, de oplossing niet zo simpel als sommigen doen uitschijnen.

De veestapel kleiner maken lijkt voor de hand te liggen. Minder dieren betekent toch minder uitstoot? Helaas is het niet zo simpel. Consumptie en productie zijn immers op elkaar afgestemd en internationale markten spelen een rol. Gewoon minder produceren betekent dus eigenlijk productie verplaatsen. Klimaatwinst: onbestaande. Het klinkt goed in krantenkoppen natuurlijk, dat wel. Maar met klinkende krantenkoppen, is geen klimaatbeleid geschreven, laat staan een klimaatreductie bereikt.

maarten moermans ondervoorzitter Groene Kring

Uitstoot reduceren doe je op de landbouwbedrijven, niet op een kantoor in Brussel

Maarten Moermans - actieve landbouwer en ondervoorzitter Groene Kring

Klimaatverandering zal een omwenteling betekenen voor de hele maatschappij. De landbouwsector staat in voor 10% van de uitstoot, waarvan  6% voor de veeteelt, en heeft dus ook een taakstelling voor zich. Daarnaast zal elke boer zijn bedrijf klaar moeten maken voor steeds meer extreme weersomstandigheden, die nog komen en er al zijn. Dat wil zeggen: grote uitdagingen voor ons. Die uitdaging gaan we aan. De manier waarop we die uitdaging uitgaan, is van wel van groot belang. Uitstoot reduceren doe je immers op de landbouwbedrijven, niet op een kantoor in Brussel.

Genuanceerde oplossingen zullen zorgen voor de zo nodige shift. Tot die genuanceerde oplossingen behoren innovatie en efficiëntiewinsten, maar ook het stimuleren van boeren om koolstof op te slaan en het ondersteunen van zij die een grote sprong willen maken qua klimaatimpact. De oplossingen zijn legio en worden aan een razendsnel tempo toegepast op het landbouwbedrijf. Helaas maak je van die oplossingen moeilijker slagzinnen. Zolang ze effectief zorgen voor uitstootreductie, mogen we ons daar echter geen zorgen over maken. Klimaatreductie mag geruisloos en zonder al te veel bombarie gaan. Vermoedelijk gaat ze zelfs spoediger als ze niet bemoeilijkt wordt door politieke steekvlambeslissingen.

Bram Van Hecke voorzitter Groene Kring

Genuanceerde oplossingen zullen zorgen voor de nodige shift. Helaas maak je van genuanceerde oplossingen moeilijker slagzinnen

Bram Van Hecke - Voorzitter Groene Kring

Het is heel duidelijk: het klimaat verandert, mensen veroorzaken die verandering en die verandering zal een grote impact gaan hebben op onze levens. Landbouwers ondervinden klimaatverandering aan den lijve. Als je oogsten weggeregend worden of verschroeien van de hitte, dan hoeft je niet uit te leggen dat we dringend middelen in het werk moeten stellen om klimaatverandering tegen te gaan. Boeren zijn bondgenoten in de zorg om het klimaat.

Maar hoewel de landbouwsector haar uitstoot kan reduceren, is haar aandeel in de uitstoot van broeikasgassen vrij beperkt. Stappen nemen kunnen we, willen we en doen we eigenlijk al jaren. Als je maar 10% (Vlaamse landbouw) of respectievelijk 6% (Vlaamse veeteelt) uitstoot, kan je nu eenmaal niet de last dragen van alle andere actoren. Simplistische debatten over de afbouw van de veestapel als het ei van Colombus zijn dus achterhaald.

Met dit opiniestuk, dat eerder ook op de website van Groene Kring verscheen, willen de auteurs een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat. De auteurs schrijven in eigen naam en zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. 

Bram Van Hecke is voorzitter van Groene Kring, een beweging voor jonge land- en tuinbouwers. Maarten Moermans is ondervoorzitter van de organisatie en is actief als landbouwer in Dilsen-Stokkem.

Bron: Groene Kring

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek