header.home link

UGent wil meer aandacht voor recht en ethiek in diergeneeskunde

13 november 2020

Met de oprichting van het Instituut Voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde, kortweg IRED, wil Universiteit Gent de belangstelling voor het diergeneeskundig recht en de beroepsethiek in de diergeneeskunde doen toenemen. Ook wil de universiteit beide disciplines verder ontwikkelen.

Lees meer over:

“Het diergeneeskundig recht is een rechtstak die op vandaag relatief onbekend is, maar die zowel juristen als dierenartsen aanbelangt”, legt UGent-professor Sarne De Vliegher uit. Hij wijst er ook op dat ethiek in de diergeneeskunde een relatief weinig ontwikkelde discipline terwijl de maatschappij er de laatste jaren meer en meer belang aan hecht. Dat waren voor de UGent de voornaamste motivaties om ermee van start te gaan.

Onafhankelijke denktank

Het Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde wil in de eerste plaats een interdisciplinaire en onafhankelijke denktank zijn waarbinnen van gedachten kan gewisseld worden over uiteenlopende onderwerpen. Het denkt daarbij aan thema’s als de uitoefening van de diergeneeskunde, de (beroeps)aansprakelijkheid van de dierenarts, dierziektebestrijding, beroepsethiek, handel in dieren, ethiek in de bredere zin van het woord, dierenwelzijn, enz.

Daaruit voortvloeiend zal ook aandacht besteed worden aan onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van masterproeven, maar op termijn kan dat ook resulteren in publicaties en doctoraten.

Daarnaast wil het IRED ook een netwerk uitbouwen met instellingen en organisaties uit het werkveld, zoals de Orde der dierenartsen, de Vlaamse dierenartsenverenigingen, de Belgische vereniging van diergeneeskundige experten, het FAVV, het FAGG en met de bevoegde overheidsdiensten. Er zullen ook studiedagen georganiseerd worden.

Expertisecentrum

“Het streefdoel daarbij moet zijn om van het Instituut een expertisecentrum inzake diergeneeskundig recht en (beroeps)ethiek te maken waar deze disciplines op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden beoefend”, klinkt het.

Met een eerste webinar rond ondernemerschap en de onafhankelijkheid van dierenartsen wil het IRED starten met de uitbouw van zijn werking.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek