header.home link

Tuinbouwsector en VDAB zoeken toenadering tot elkaar

15 juni 2016
Door de schaalvergroting in de tuinbouw heeft de sector steeds meer nood aan seizoenarbeiders en geschoolde vaste werknemers. Om de tuinbouwsector meer als aantrekkelijke werkgever te promoten, nodigde Boerenbond de top van de VDAB uit op twee bedrijven zodat zij zelf konden ervaren welk takenpakket er voor een werknemer weggelegd is op een tuinbouwbedrijf en welke competenties dit vergt. “We hopen met dit initiatief de zoektocht van tuinbouwers naar gemotiveerd personeel te kunnen optimaliseren”, klinkt het bij Boerenbond.
Lees meer over:

Door de schaalvergroting in de tuinbouw heeft de sector steeds meer nood aan seizoenarbeiders en geschoolde vaste werknemers. Om de tuinbouwsector meer als aantrekkelijke werkgever te promoten, nodigde Boerenbond de top van de VDAB uit op twee bedrijven zodat zij zelf konden ervaren welk takenpakket er voor een werknemer weggelegd is op een tuinbouwbedrijf en welke competenties dit vergt. “We hopen met dit initiatief de zoektocht van tuinbouwers naar gemotiveerd personeel te kunnen optimaliseren”, klinkt het bij Boerenbond.

De tuinbouwsector is vooral een Vlaamse aangelegenheid. Onze regio telt 5.500 bedrijven waarvan er 1.371 werkgever waren in 2014. Zij stellen 6.343 gewone werknemers tewerk en 53.643 seizoenarbeiders. De land- en tuinbouw telt alles bij elkaar 19.800 gewone arbeiders en 54.123 seizoenarbeiders. Het aantal tuinbouwbedrijven neemt weliswaar elk jaar af, maar de gemiddelde bedrijfsgrootte stijgt. Dat maakt dat bedrijven meer nood hebben aan zowel seizoenarbeiders als aan geschoolde vaste werknemers. “Via de VDAB willen we hiervoor de juiste mensen vinden”, motiveert Boerenbond de toenadering tot de dienst voor arbeidsbemiddeling.

Een generieke aanpak om de tewerkstelling in de tuinbouwsector te stimuleren, werkt volgens de VDAB niet. De dienst nam tot nu toe al verschillende initiatieven, maar zonder de verhoopte resultaten. De tuinbouwsector beseft dat het zijn imago niet mee heeft. “We moeten aantonen dat het fijn is om buiten te werken, om mee te groeien met het product. Vandaag leeft het beeld dat de sector vooral laaggeschoolden tewerkstelt, terwijl we op zoek zijn naar allerlei profielen, van laag- tot hooggeschoolden”, stellen de telers. Daar willen ze samen met de VDAB beter over communiceren.

Een seizoenarbeider wordt vooral ingezet om eenvoudig en repetitief werk te verrichten, zoals het planten, snoeien, oogsten of sorteren. Een vaste werknemer zal meer gespecialiseerde of leidinggevende taken zoals het besturen of regelen van machines, organiseren, leiding geven, motiveren, enz., op zich moeten nemen en dus beschikken over de nodige competenties. Daarbij speelt niet zozeer het behaalde diploma een rol, maar wel de motivatie en competenties van de persoon in kwestie.

Boerenbond wil daarom samen met de VDAB het werkplekleren verder verkennen. Daarbij brengt de werkzoekende eerst een bezoek aan het bedrijf en daarna krijgt hij de kans om een stage van enkele dagen te volgen zodat hij of zij kan proeven van de verschillende taken. “We moeten werkzoekenden onderdompelen in het werk in de tuinbouwsector. Als wij gemotiveerd personeel willen vinden, moeten we de passie voor onze stiel doorgeven aan onze werknemers”, aldus een aantal tuinbouwers tijdens het bezoek van de VDAB.

De tuinbouwsector ziet voor zichzelf ook een belangrijke maatschappelijke rol weggelegd in de integratie van vluchtelingen. “Doorheen de jaren werd de arbeid in de tuinbouw meer en meer ingevuld door buitenlandse werkkrachten en werkkrachten van allochtone afkomst. De kennis en ervaring die zo opgebouwd werd, kan nu nuttig ingezet worden om de vluchtelingen die onlangs toestroomden in ons land te integreren op de arbeidsmarkt”, besluit Boerenbond.

Bron: Boer&Tuinder

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek