header.home link

Telerscoöperatie Ingro start met machinepool voor leden

22 oktober 2020

Ingro, een coöperatie van groentetelers voor de industrie, werkt aan de uitrol van een machinepool voor zijn leden. Diverse landbouwmachines worden op twee plaatsten in West-Vlaanderen gestockeerd en kunnen door de groetentelers online geboekt worden. Naast de machinepool pakt het ook uit met een bemande automatische plantmachine. Met de machines wil de coöperatie de leden ondersteunen die de laatste jaren hun marges zien dalen door stijgende teeltkosten en nauwelijks toenemende opbrengsten.

Lees meer over:

“De machines zijn aangekocht en beide projecten moeten begin volgende jaar operationeel zijn”, specificeert Luc De Waele, key-accountmanager bij Ingro, een coöperatie met 1.200 leden. Het idee van een machinepool ontstond na een ledenrondvraag, vertelt hij. “Hieruit bleek dat er veel interesse is voor bepaalde machines die maar enkele dagen per jaar gebruik worden en de rest van het jaar stilstaan. Doordat er belangrijkere uitgaves te doen zijn, blijft een investering in deze machines vaak uit.”

De machinepool zal in eerste instantie bestaan uit een schijveneg met zaaiunit die gebruikt wordt voor het inzaaien van een groenbemester in het najaar, een klepelmaaier waarmee een teeltvrije zone gemaaid kan worden, en een greppelfrees. De laatste machine speelt in op de extreme weersomstandigheden van de laatste vier jaar: droge zomers en een nat najaar. “Met de greppelfrees kunnen gleuven in het land gemaakt worden waardoor het water naar een sloot weg kan lopen”, vertelt De Waele.

Alhoewel de machinepool aanvankelijk uit drie machines bestaat, die gestockeerd worden in Hooglede en de regio Ieper, sluit de accountmanager niet uit dat het machinepark in de toekomst wordt uitgebreid. “Na een jaar gaan wij dit project evalueren en mogelijks volgt dan een uitbreiding.” De machines zijn volgens hem essentieel voor een goede grondbewerking, de basis voor een succesvolle oogst. “Met de machinepool willen we deze bewerkingen stimuleren. Nu schiet dit er door een gebrek aan machines vaak bij in.”

Met de automatische planter kan het werk van zes tot zeven seizoenarbeiders uitgevoerd worden door één werknemer. Dat verkleint de afhankelijkheid van seizoensarbeiders.

Luc De Waele - Ingro

Plantmachine speelt in op personeelsprobleem

De tweede hulplijn bestaat uit een automatische plantmachine die door een onderaannemer van Ingro bemand wordt en door  groentetelers ingehuurd kan worden in het plantseizoen. De automatische planter is van het Belgische merk Agriplanter. “Hiermee kunnen vele teelten uitgeplant worden, maar wij zullen in 2021 opstarten met spruitkool en bloemkool, onze hoofdteelten”, vertelt de senior accountmanager. Met dit werktuig wil Ingro een oplossing bieden voor het chronische arbeidsprobleem dat al jaren speelt in de sector en wat tijdens de coronacrisis nog eens extra aan het licht kwam.

“Met deze machine kan het werk van zes tot zeven seizoenarbeiders uitgevoerd worden door één werknemer”, legt De Waele uit. De West-Vlaming vertelt dat het aantal telers in Vlaanderen de laatste jaren sterk is afgenomen, met een gelijkblijvend of groter areaal. “De bedrijven zijn grootschaliger geworden en daardoor meer afhankelijk van seizoenarbeiders. Door de grootte van de bedrijven wordt de inzet van een automatische plantmachine ook rendabeler.”

De toenemende schaalgrootte van landbouwers die industrie- en diepvriesgroenten telen heeft veel te maken met de lage marges in de sector. De teelt van industriegroenten is een contractteelt bij uitstek, vertelt De Waele. “En de prijzen liggen al twintig jaar op nagenoeg hetzelfde niveau. Hierdoor dalen de marges en stoppen veel telers. De overblijvers zijn genoodzaakt hun areaal uit te breiden om met de lagere marges nog een boterham te verdienen.”

Klimaatverandering en gewasbeschermingsmiddelen

De prijsverhoging in de teelt heeft met een aantal factoren te maken. Zo stelt de klimaatverandering de telers voor grote uitdagingen. “Door de droge zomers moet men beregenen om dezelfde kwaliteit eindproduct te kunnen leveren. Soms moet dat water van ver komen en daar zijn hoge kosten aan verbonden. Tevens speelt het probleem van hitte, waardoor gewassen kunnen verbranden. Dit heeft bijvoorbeeld dit jaar voor een productieverlies van 25 procent gezorgd in de bonenteelt”, aldus De Waele.

Een tweede probleem is de verminderde beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen. “Steeds minder gewasbeschermingsmiddelen krijgen toestemming om op de Europese markt uit te komen en er is geen alternatief met dezelfde eigenschappen voor handen”, stelt De Waele. “Hierdoor moeten andere middelen ingezet worden en dit is uiteraard van invloed op de kostprijs.”

Tegenover de structurele problemen, ondervindt de sector dit jaar ook hinder van de coronacrisis, alhoewel de volledige impact nog niet gekend is. Veel groenten staan nog op het veld en de tweede golf van beperkende coronamaatregelen is pas recent over België en de rest van Europa heen gespoeld. De impact van de eerste lockdown lijkt relatief beperkt, aldus De Waele. “Onze belangrijkste afnemers zijn actief in de diepvriesindustrie die op hun beurt wereldwijd naar retail, foodservice en de verwerkende industrie leveren. In maart en april zagen we dat door het hamstergedrag van mensen de vraag van de retail explodeerde. Aan de andere kant stortte de vraag van de foodservice volledig in. Al met al zal de afzet iets lager hebben uitgepakt.”

Onze coöperanten verdienen een betere beloning voor hun werk. Hier moet een prijsstijging tegenover staan

Luc De Waele - Ingro

Impact corona voorlopig onbekend

Het is de vraag wat de ontwikkeling van de COVID-19-pandemie met de prijzen van 2021 gaat doen. De prijsonderhandelingen met de afnemers worden traditioneel rond de jaarwisseling ingezet. De Waele en het team van Ingro willen bij de onderhandelingen inzetten op een hogere beloning van de telers. “Onze coöperanten verdienen een betere beloning voor hun werk. De kosten lopen op. Hier moet een prijsstijging tegenover staan. Het kan zo niet langer doorgaan”, zegt De Waele.

Met 1.200 aangesloten leden is Ingro de grootste coöperatie van industriële groentetelers in ons land. Het treedt op als bemiddelaar tussen teler en afnemer, waarbij men met een zeer diverse cliënteel werk. “De telers zijn voor de afzet daardoor niet gebonden aan één afnemer”, zegt De Waele. De coöperanten, voor negentig procent actief in West-Vlaanderen, produceren jaarlijks een half miljoen ton groenten, goed voor een omzet van rond de 100 miljoen euro. Ter vergelijking: de totale productie van de Belgische industriegroente wordt geschat op 1,4 miljoen ton.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek