header.home link

Syngenta investeert fors in verduurzaming landbouw

Syngenta, de Zwitserse zadenhandelaar en fabrikant van gewasbeschermingsmiddelen, gaat de komende vijf jaar twee miljard dollar of bijna 1,8 miljoen euro uittrekken om “via gerichte innovatie de landbouw verder te verduurzamen”. Daarvoor wil het elk jaar twee technologische doorbraken op de markt brengen. Zelf gaat het bedrijf ook 50 procent van de CO2-uitstoot van de eigen activiteiten tegen 2030 verlagen. “Daarmee willen we de ambitie van het klimaatakkoord van Parijs ondersteunen”, klinkt het.
22 oktober 2019  – Laatste update 4 april 2020 15:49
Lees meer over:

Syngenta, de Zwitserse zadenhandelaar en fabrikant van gewasbeschermingsmiddelen, gaat de komende vijf jaar twee miljard dollar of bijna 1,8 miljoen euro uittrekken om “via gerichte innovatie de landbouw verder te verduurzamen”. Daarvoor wil het elk jaar twee technologische doorbraken op de markt brengen. Zelf gaat het bedrijf ook 50 procent van de CO2-uitstoot van de eigen activiteiten tegen 2030 verlagen. “Daarmee willen we de ambitie van het klimaatakkoord van Parijs ondersteunen”, klinkt het.

Syngenta wil met deze investering van twee miljoen dollar boeren helpen zich voor te bereiden op de toenemende dreiging van de klimaatverandering en de bijdrage van de sector aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen verminderen. “De landbouw bevindt zich momenteel in de frontlinie van de wereldwijde inspanningen tegen klimaatverandering”, zegt Syngenta-CEO Erik Fyrwald. “Daarom gaan we ons toeleggen op versnelde innovatie om betere en steeds veiligere oplossingen te vinden om de gemeenschappelijke uitdaging van klimaatverandering en verlies van biodiversiteit tegen te gaan.”

Het voornemen van Syngenta past in een nieuw duurzaamheidsdoel dat de multinational voor zichzelf naar voor heeft geschoven. “We willen jaarlijks ten minste twee technologische doorbraken op de markt brengen, de bijdrage van landbouw aan de klimaatverandering verminderen, het mitigerende vermogen van de sector inzetten en helpen om het voedselsysteem binnen het draagvermogen van de planeet te houden”, luidt het in een persbericht. Bovendien wil het ook de eigen impact op het klimaat verminderen door tegen 2030 de CO2-uitstoot van de operationele activiteiten te halveren.

Daarvoor heeft het Zwitserse bedrijf zich ingeschreven in het ‘Science Based Targets initiative’ (SBTi). Dit is een initiatief dat bedrijven een duidelijk omschreven pad biedt naar toekomstbestendige groei door te specificeren hoeveel en hoe snel ze hun broeikasgasemissies moeten verminderen. “Het is lovenswaardig dat Syngenta haar emissiereductiedoelstellingen heeft laten valideren door SBTi. Leiderschap van de kant van de agro-industrie is onmisbaar in de strijd tegen klimaatverandering. Door deze doelen te stellen slaat het bedrijf het pad in naar toekomstbestendige groei”, zegt Cynthia Cummis van het World Resource Institute, één van de partners van SBTi.

“Daarnaast wordt er ook een meerjarige samenwerking met The Nature Conservancy opgezet om strategieën te ontwikkelen om innovaties en nieuwe technologieën aan te wijzen ten gunste van boeren en het milieu. Er wordt onder ingezet op de verbetering van bodemgezondheid, efficiëntie van hulpbronnen en habitatbescherming in belangrijke landbouwgebieden wereldwijd”, stelt het Zwitserse bedrijf. “De investering van Syngenta in innovatie is een belangrijke stap in de richting van een toekomst waarin de natuur en de mensheid samen kunnen gedijen”, aldus The Nature Conservancy.

Opdat het geen loze beloftes zouden zijn, zal jaarlijks verslag worden uitgebracht over de voortgang ten opzichte van de doelstellingen. Een onafhankelijke audit moet dit controleren.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek