header.home link

Steeds meer emissiearme stallen voor varkens en kippen

11 augustus 2016
Het aandeel ammoniakemissiearme stallen in Vlaanderen is in de periode 2007-2014 gestegen van 4 tot 21 procent voor wat betreft varkens en van 14 tot 40 procent voor pluimvee. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Joke Schauvliege op een schriftelijke vraag van Lydia Peeters (Open Vld). "Veehouders die een nieuwe pluimvee- of varkensstal bouwen, worden verplicht om een emissiearme techniek toe te passen. Aangezien het aandeel van de productie in emissiearme stallen stelselmatig toeneemt, voorzie ik geen bijsturing van het beleid", aldus de minister. Nieuw is wel dat emissiearm bouwen een item wordt in de rundveehouderij door de interferentie van ammoniakemissie met de natuurdoelstellingen.
Lees meer over:

Het aandeel ammoniakemissiearme stallen in Vlaanderen is in de periode 2007-2014 gestegen van 4 tot 21 procent voor wat betreft varkens en van 14 tot 40 procent voor pluimvee. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Joke Schauvliege op een schriftelijke vraag van Lydia Peeters (Open Vld). "Veehouders die een nieuwe pluimvee- of varkensstal bouwen, worden verplicht om een emissiearme techniek toe te passen. Aangezien het aandeel van de productie in emissiearme stallen stelselmatig toeneemt, voorzie ik geen bijsturing van het beleid", aldus de minister. Nieuw is wel dat emissiearm bouwen een item wordt in de rundveehouderij door de interferentie van ammoniakemissie met de natuurdoelstellingen.

Emissies van ammoniak geven aanleiding tot fijn stof, verzurende en vermestende deposities en uitspoeling van nitraat. Landbouw en dan vooral intensieve veeteelt zijn de belangrijkste bronnen. De Vlaamse overheid wil de hoeveelheid ammoniak die vrijkomt in de lucht onder meer terugdringen door de bouw van emissiearme stallen. Sinds 2003 moeten nieuwe varkens- en pluimveestallen gebouwd worden volgens één van de technieken die bepaald worden in een lijst van stalsystemen voor ammnoniakreductie. Voor rundvee en stallen waar biologisch wordt geproduceerd, geldt die verplichting niet.

Vlaams volksvertegenwoordiger Lydia Peeters (Open Vld) informeerde bij de ministers Schauvliege en Muyters onder meer naar de evolutie in het aantal emissiearme stallen. Het aandeel emissiearme varkensstallen was in 2014 het grootst in de provincie Antwerpen (23%), gevolgd door West-Vlaanderen (22%), Vlaams-Brabant (18%), Oost-Vlaanderen (16%) en Limburg (11%). Wat pluimvee betreft liggen de percentages in de vijf Vlaamse provincies zeer dicht bij elkaar. Limburg scoort het best met 43 procent, gevolgd door Vlaams-Brabant (41%), West-Vlaanderen (40%), Antwerpen (39%) en Oost-Vlaanderen (38%).

Door de Europese natuurdoelstellingen die de lat hoog leggen, moet de ammoniakemissie van de Vlaamse veehouderij verder omlaag want natuurontwikkeling lukt beter op schrale gronden. De rundveehouderij zal daardoor niet langer ontsnappen aan de toepassing van reducerende technieken. Minister Schauvliege informeert in haar schriftelijk antwoord over het lopend onderzoek voor melk- en vleesvee bij het Vlaams onderzoeksinstituut ILVO. Begin dit jaar schafte ILVO geavanceerde apparatuur aan voor het uitvoeren van ammoniakemissiemetingen op rundveestallen. Momenteel wordt de methodiek op punt gesteld.

Beeld: provincie Vlaams-Brabant

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek