header.home link

Simplisme van bouwmeester verbaast Boerenbondvoorzitter

17 december 2018
De voorstelling van het Landbouwrapport (LARA), een boek van 500 bladzijden waar de studiedienst van de Vlaamse landbouwadministratie twee jaar aan gewerkt heeft, werd in De Standaard van commentaar voorzien door de Vlaamse Bouwmeester die ook in LARA zelf zijn opinie mocht ventileren. Leo Van Broeck zag zijn kans schoon om zijn visie op landbouw scherp te stellen en uit de doeken te doen. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker is niet onder de indruk omdat de oplossingen die hij voorstelt voor de bestaande problemen “ronduit simplistisch zijn”. “Ons aandeel van 1 procent in het BNP is geen teken van marginalisering, maar van efficiëntie.”
Lees meer over:

De voorstelling van het Landbouwrapport (LARA), een boek van 500 bladzijden waar de studiedienst van de Vlaamse landbouwadministratie twee jaar aan gewerkt heeft, werd in De Standaard van commentaar voorzien door de Vlaamse Bouwmeester die ook in LARA zelf zijn opinie mocht ventileren. Leo Van Broeck zag zijn kans schoon om zijn visie op landbouw scherp te stellen en uit de doeken te doen. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker is niet onder de indruk omdat de oplossingen die hij voorstelt voor de bestaande problemen “ronduit simplistisch zijn”. “Ons aandeel van 1 procent in het BNP is geen teken van marginalisering, maar van efficiëntie.”

De voorzitter van Boerenbond deelt een aantal frustraties met de Vlaamse bouwmeester, maar schrok toch van het betoog van Leo Van Broeck. “Het klopt dat de landbouwer te weinig krijgt voor zijn product en dat de druk die vandaag op de landbouw rust om aan verschillende normen en eisen inzake milieu te voldoen bijzonder zwaar doorweegt. Eens zo jammer is het dan dat de rest van uw betoog een aaneenrijging van onjuistheden en onwaarheden is.”

Van Broeck zweert wereldhandel af en ziet een oplossing voor de precaire situatie van landbouwers in het afschaffen van export en het terugplooien op het kleine, gediversifieerde landbouwbedrijf zoals het vroeger was. “Vroeger was het niet beter”, weerlegt Sonja De Becker. “Als we straks nog boeren willen hebben, moeten we inzetten op economisch gezonde bedrijven, welke structuur ze ook aannemen. Op het einde van de rit hebben de boeren niet alleen zichzelf en wat buren te voeden, maar 11 miljoen Belgen, 500 miljoen Europeanen, bijna 8 miljard mensen wereldwijd.”

Meer nog dan energie is voeding een strategische sector, “die je zelf best in huis hebt”, meent de voorzitter van Boerenbond. “Welnu, we hebben alles in huis: goede grond, goed klimaat, sterk menselijk kapitaal en een dynamische agrovoedingssector – dat mogen we niet te grabbel gooien. Het grondgebruik door landbouw is niet hoger in Vlaanderen dan elders in Europa. Maar we schieten er wel sterk bovenuit als het om bebouwing gaat. U vergist zich hier van vijand.”

De Becker tracht de Vlaamse Bouwmeester diets te maken dat export van landbouwproducten “niet de baarlijke duivel is en ook niet de oorzaak van milieuproblemen en verpaupering”. Geloven dat we zonder export kunnen is niet alleen een illusie, het is ook economisch niet wenselijk. Schaf de export – of dat nu van landbouw- of andere producten is – af en talloze mensen komen zonder job te zitten. Om exact te zijn 150.000 mensen, want zoveel werken er in de Vlaamse agrovoedingssector. En zonder landbouwproductie hier, verdwijnt deze sector uit Vlaanderen.” Bovendien is export volgens de Boerenbondvoorzitter heel relatief als je weet dat ‘het buitenland’ in hoofdzaak onze buurlanden betreft, in een straal van enkele honderden kilometers rond Brussel.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek