header.home link

Sensor in geitenmaag kan bedrijfsresultaat met 200.000 euro opkrikken

5 januari 2023

Een sensor in de maag van de geit die een aantal parameters meet en zo bijvoorbeeld gezondheidsproblemen in een vroegtijdig stadium blootlegt, kan het rendement op minder performante bedrijven tot 200.000 euro verbeteren. Dat blijkt uit de resultaten van het Bolucap-project die recent gepubliceerd zijn. Het project, dat ruim een miljoen euro VLAIO-subsidie kreeg, startte in de zomer van 2020 op het geitenbedrijf van Jef Kusters in Weelde. Verder onderzoek, ook naar de mogelijkheid van bronstdetectie, moet leiden tot een werkbare digitale tool voor geitenhouders.

Lees meer over:

Digitalisering van de geitenhouderij een boost geven, dat was de achterliggende gedachte van het Bolucap-project dat in de zomer van 2020 van start ging. Via een sensor, die in de vorm van een pil in de maag van een geit wordt gebracht, kunnen bepaalde metabolische parameters gemeten worden, zoals beweging, activiteit, lichaamstemperatuur en de druk in de pens. Deze realtimegegevens kunnen door de geitenhouder gebruikt worden om bijvoorbeeld de voeding bij te sturen.

Trekker en initiatiefnemer van het project is Wim Govaerts, directeur van een gelijknamig adviesbureau in de geitenhouderij. Govaerts heeft een trackrecord op het gebied van digitalisering van de veehouderij en was eerder ook de drijvende kracht achter Farmdesk, een digitale tool die geitenhouders bijstaat bij de rantsoenering en de opvolging van de bedrijfseconomie. In tegenstelling tot de melkveehouderij waar er gewerkt wordt met stappentellers en robotsensoren, zijn er in de geitenhouderij nog relatief weinig data voor handen.

De schaalvergroting in de geitenhouderij maakt een digitalisering daarbij steeds interessanter volgens Govaerts die opmerkt dat een gemiddeld geitenbedrijf ruim 20 jaar geleden nog maar 400 geiten telde en inmiddels is uitgegroeid tot zo'n 1.000 dieren. “Als je door gezondheidsproblemen 100 liter melk per geit per jaar mist, spreek je bij een dergelijk bedrijf aan een melkprijs van 70 cent per liter al gauw over 70.000 euro”, schetst hij het potentieel van goede gezondheidsopvolging door middel van digitalisering.

Sneller bijsturen op basis van realtime informatie

De digitale data, die in de pens van de geit verzameld worden, worden draadloos verzonden naar een server. Vervolgens worden deze data met artificiële intelligentie (AI) verwerkt op een computer zodat deze inzicht geven in de gezondheid van dieren, terwijl ook de productiestatus gepeild kan worden. “Voor ons is het een voorspellende tool met een grote meerwaarde”, vertelt Jef Kusters, geitenhouder in Weelde, waar het proefproject twee jaar geleden van start ging. “Op deze manier krijgen we gezondheidsproblemen in beeld voordat we het zelf bemerken en kunnen we sneller ingrijpen.”

Geiten_Mekkerhoek_Geitenhouderij_Jambon (1)

Berekeningen wijzen uit dat het gebruik van de tool tot een rendementsverbetering kan leiden van 137 euro per dier per jaar op een performant bedrijf en tot 204 euro op een minder goed presterend bedrijf. In het laatste geval gaat het bij een bedrijf met 1.000 geiten dus om meer dan 200.000 euro op jaarbasis. De winst zit hem onder andere in een hogere melkgift van gezondere geiten, terwijl ook de uitgaven aan gezondheidszorg lager liggen en ook een optimalisatie van het rantsoen kan plaatsvinden met een daling van de voederkosten als gevolg. Ook de productieve levenscyclus van een geit kan verlengd worden.

Govaerts liet tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten in december weten dat het systeem werkt en beloftevol is, maar nog niet volledig marktklaar is. “Hetgeen we in de stalomgeving kunnen vaststellen is soms nog net iets anders dan hetgeen we onder de laboratoriumomstandigheden vaststelden en zo vraagt het nog extra dataverzameling onder stalomstandigheden om op basis van deze waarnemingen het algoritme verder te trainen voor praktijkgebruik.” Andere technische actiepunten betreffen ook het verlengen van de levensduur van de batterij van de sensor zodat deze gelijk loopt aan de levensduur van de geit.

Groot potentieel

Govaerts is ervan overtuigd dat er een gouden toekomst gloort voor Bolucap als de laboratoriumwerking naar de praktijk vertaald wordt. Tijdens het onderzoek is ook gebleken dat de sensor mogelijkheden biedt op het gebied van bronstmonitoring, maar dat ook hierin nog stappen genomen moeten worden. Het is ook deze functionaliteit die het consortium de komende tijd verder wil ontwikkelen alvorens er de markt mee op te gaan.

In eerste instantie zien de samenwerkende bedrijven, waaronder ook imec-WAVES, ENTstudios, NXP en Faculteit Diergeneeskunde (UGent), marktmogelijkheden in Nederland en Vlaanderen, maar op termijn zou de geitenhouderij wereldwijd bereikt kunnen worden. “Naast de zuiver landbouwkundige mogelijkheden, biedt de tool ook opportuniteiten op het vlak van dierenwelzijnsmonitoring en het informeren van de consument”, geeft Govaerts aan. “De tool maakt het welzijn van de geiten op een objectieve manier inzichtelijk.”

In onderstaande video delen de deelnemers aan het Bolucap-project hun ervaringen.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek