header.home link

SALV pleit voor Europees handelsbeleid in lijn met duurzaamheidsambities

8 maart 2021

“Het huidig ontwerp van handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Mercosurlanden rijmt niet met de Europese ambities rond verduurzaming van de landbouw. We hebben nood aan een baanbrekend handelsakkoord ‘nieuwe stijl’ dat een verdienmodel schept voor duurzamere productiemethoden.” Dat heeft de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) geantwoord op een adviesvraag van de Commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement.

Lees meer over:

Volgens SALV heeft het beleid “de verantwoordelijkheid om kwetsbaarheden die aan het indijkvermogen van de land- en tuinbouwsector ontsnappen, te voorkomen en weg te werken”. Maar het ontwerpakkoord doet net het tegenovergestelde, zo menen de raadsleden. “Er wordt bijvoorbeeld een buitenproportionele toegift gedaan op de invoer van gevoelige producten zoals rundvlees, pluimveevlees en suiker. Bovendien rijmt de overeenkomst niet met de ambities die Europa tentoonspreid binnen de Green Deal, de Farm to Fork-strategie, het Gemeenschappelijk Landbouw- en Visserijbeleid.”

De raad roept het beleid op om te vermijden dat het handelsakkoord leidt tot geïmporteerde ontbossing. “In dat kader herinneren we aan de afspraken die België met andere lidstaten heeft gemaakt binnen de Amsterdam Declarations Partnership. We vrezen ook voor incoherenties met het Vlaamse landbouw- en voedselbeleid. De substantiële verhoging van de import van goedkoop vlees met een zeer hoge koolstofvoetafdruk en biodiversiteitsverlies botst met de Vlaamse eiwitstrategie en de doelstellingen rond duurzame ontwikkeling binnen Vizier 2030”, luidt het.

Internationale handelsakkoorden bieden kansen om het mondiale voedselsysteem te verduurzamen, maar dan moet aan cruciale voorwaarden worden voldaan

Strategische Adviesraad Landbouw- en Visserij

Om die redenen is het akkoord volgens SALV in zijn huidige vorm onverdedigbaar. De raad pleit voor een slagkrachtigere handhaving, bindende afspraken rond duurzaamheid, arbeids- en mensenrechten en strenge sanitaire en fytosanitaire voorwaarden, inclusief controle. “Enkel op die manier kan een gelijk speelveld tot stand komen”, menen de raadsleden.

SALV adviseert om in het Mercosurakkoord, en ook in toekomstige akkoorden, te streven naar een “nieuwe stijl” van handelsbeleid. “Internationale handelsakkoorden bieden kansen om (grote delen van) het mondiale voedselsysteem op alle vlakken te verduurzamen, maar dan moet aan cruciale voorwaarden worden voldaan”, klinkt het. De raad denkt daarbij eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld, de waarborging van de eigen duurzaamheidsinspanningen, het zoeken van evenwicht tussen handelspartners binnen eenzelfde economische sector in plaats van tussen verschillende sectoren en het centraal stellen van arbeids- en mensenrechten.

Vorige week stelde SALV-voorzitter Hendrik Vandamme het advies voor in de Commissie Buitenlands Beleid. Je kan de hoorzitting hier online herbekijken:

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek