header.home link

Groen! lanceert herstelplan voor natuur en open ruimte

13 januari 2009
Groen! heeft scherpe kritiek op het natuur- en bosbeleid dat de Vlaamse regering de voorbije jaren heeft gevoerd. Terwijl er massa's bedrijventerreinen zijn bijgekomen, werden de doelstelling rond natuur en bos niet gehaald. Groen! stelt daarom een herstelplan voor. Daarin pleit de partij onder meer voor de regularisering van zonevreemde bossen. Volgens Groen! heeft de huidige Vlaamse regering de positieve kentering die was ingezet onder de paarsgroene regering teruggedraaid.
Lees meer over:

Groen! heeft scherpe kritiek op het natuur- en bosbeleid dat de Vlaamse regering de voorbije jaren heeft gevoerd. Terwijl er massa's bedrijventerreinen zijn bijgekomen, werden de doelstelling rond natuur en bos niet gehaald. Groen! stelt daarom een herstelplan voor. Daarin pleit de partij onder meer voor de regularisering van zonevreemde bossen.

Volgens Groen! heeft de huidige Vlaamse regering de positieve kentering die was ingezet onder de vorige paarsgroene regering (1999-2004) teruggedraaid. De partij spreekt van een "ruimtelijke kaalslag". Dagelijks verdwijnt er in Vlaanderen 8 hectare open ruimte en de doelstellingen inzake natuur en bosuitbreiding worden lang niet gehaald.

Groen! zet dat in de verf met een aantal cijfers: van de 150.000 ha natuurverwervingsgebieden die volgens het natuurdecreet moest afgebakend worden, is nog geen duizend hectare afgebakend. Van de 10.000 ha bos die men ging afbakenen, is ook nog maar 2.000 ha afgebakend. Meer zelfs, op het terrein is de beboste oppervlakte in Vlaanderen gedaald.

Wat de Vlaamse groenen daarbij extra tegen de borst stoot, is dat de Vlaamse regering anderzijds wel 6.800 ha bedrijfsterreinen voorziet. "Deze Vlaamse regering is absoluut niet goed bezig op vlak van natuur en open ruimte. Integendeel, men gaat erop achteruit. Op dat vlak krijgt de Vlaamse regering een slecht rapport. De Vlaamse regering is alleen bezig met economie, niet met biodiversiteit, natuur en open ruimte", aldus Vlaams parlementslid Vera Dua.

Haar collega Rudi Daems, fractieleider van Groen! in het Vlaams parlement, hekelt daarbij vooral het ruimtelijke ordeningsbeleid van de Vlaamse regering. De ruimtelijke regels werden stelselmatig versoepeld en het werd een rommeltje. Niet alleen de liberalen hebben boter op het hoofd, de blik van de CD&V bleef te vaak beperkt tot die van de landbouwers, en de socialisten stonden erbij en keken ernaar.

Daarom stelt Groen! een herstelplan voor, opgebouwd rond vier actiepunten: kiezen voor natuurontwikkeling, het behoud en herwinnen van open ruimte, de bescherming van soorten en kiezen voor wederzijdse bescherming van natuur en klimaat. Wat natuurontwikkeling betreft, pleit Groen! niet alleen voor een actiever aankoopbeleid, maar ook voor een actieplan voor de regularisatie van zonevreemde bossen. "Ze hebben al zonevreemde bedrijven, weekendverblijven en woningen geregulariseerd. Nu is het tijd de zonevreemde bossen te regulariseren", aldus Dua. Een kwart van de bossen in Vlaanderen - goed voor ongeveer 40.000 ha - zou zonevreemd zijn.

Dua pleit ook voor de verhoging van de middelen in het Fonds Tropisch Bos, een fonds dat onder de paarsgroene regering werd opgericht door Dua zelf en dat onder andere (her)bebossingsprojecten in het Zuiden ondersteunt. De huidige Vlaamse regering heeft de middelen voor dat fonds teruggebracht van 1,2 miljoen euro tot 290.000 euro. Onaanvaardbaar, meent Dua.

Om bepaalde open ruimtes te "herwinnen", denkt Groen! aan ruimte- en zorgpremies, bijvoorbeeld voor mensen die verhuizen van een woning met een groot ruimtebeslag op het platteland naar een woning met minder ruimtebeslag in de stad. Ook gemeenten die ervoor kiezen open ruimten te vrijwaren, bijvoorbeeld door voorziene woonuitbreidingsgebieden te schrappen, zouden via het Gemeentefonds extra beloond moeten kunnen worden met een open-ruimte-bonus.

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek